Tiếng Việt English
 
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
3.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Thông báo xét tốt nghiệp cho học viên cao học khóa 22/2012 và khóa 23/2013 In E-mail

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM

Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số : 82 /SĐH                                                                               TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 9 năm 2016

 

 

THÔNG BÁO
Về việc xét tốt nghiệp cho các học viên cao học khóa 22/2012 và 23/2013

 

 

      Phòng đào tạo sau đại học thông báo về việc xét tốt nghiệp cho các học viên cao học Khóa 22/2012 và khóa 23/2013 đối với CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ THEO PHƯƠNG THỨC 1

 1. Điều kiện được xét tốt nghiệp:

     Học viên phải hoàn tất chương trình đào tạo thạc sĩ theo quy định.

 2. Hồ sơ xét tốt nghiệp:

     - Phiếu đăng ký tốt nghiệp (mẫu)

     - 2 ảnh đúng kích thước 3*4

     - 1 Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp đại học (có thị thực sao y bản chính trong thời hạn 6 tháng)

     - 1 Bản sao chứng chỉ Triết học và 2 bản sao chứng chỉ Ngoại ngữ kèm bản chính để đối chiếu.

     - Sơ yếu lý lịch (mẫu)

     - Phiếu khảo sát (mẫu) 

  3. Thời hạn nộp hồ sơ:

      3.1. Khóa 22/2012: Nộp hồ sơ xét tốt nghiệp trước ngày 23/9/2016

      3.2. Khóa 23/2013 đợt 1, đợt 2:

            Học viên đã báo cáo đồ án tốt nghiệp và có chứng chỉ ngoại ngữ: Nộp hồ sơ xét tốt nghiệp trước ngày 23/9/2016

 

  LƯU Ý: HỌC VIÊN HỌC PHƯƠNG THỨC 2 (THỰC HIỆN LUẬN VĂN) KHÔNG LÀM HỒ SƠ NÀY

 

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

Lê Đức Phúc

Cập nhật ( 12/10/2016 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab