Tiếng Việt English
 
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
14.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Thông báo học bổng POSCO TJ Park Foundation năm 2016 In E-mail

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

_____________

Số:   83   /TB-KHTN-CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 9 năm 2016

 

THÔNG BÁO

Chương trình Học bổng POSCO TJ Park Foundation năm 2016

_________________

 

1.      Đối tượng dự tuyển

-         Sinh viên đại học hệ chính quy khóa 2013 hoặc 2014, có tư cách đạo đức tốt;

-         Sinh viên có điểm trung bình năm học 2015-2016 từ 8,5 trở lên, ưu tiên các sinh viên đã nhận học bổng Posco TJ Park Foundation;

-         Điểm rèn luyện năm học 2014-2015 từ 70 điểm trở lên.

-         Chưa nhận học bổng từ bất kỳ tổ chức nào trong năm học 2015 – 2016.

2.      Số lượng - Giá trị học bổng

3 suất, mỗi suất học bổng có giá trị 500 USD.

3.      Hồ sơ xin học bổng

-         Phiếu thông tin (Data Sheet): có dán ảnh 3x4 chụp không quá 06 tháng ( theo mẫu , chữ viết rõ ràng);

-         Bảng điểm học tập năm học 2015-2016;

-         Bảng photo các Giấy khen, Chứng nhận về thành tích.

4.      Địa điểm và thời gian nộp hồ sơ

Sinh viên nộp hồ sơ từ ngày ra thông báo đến 16g30 ngày 14/9/2016 tại Phòng Công tác Sinh viên cơ sở 1 (Quận 5).

Thời gian: sáng từ 08g00 đến 11g00, chiều từ 13g30 đến 16g30.

 

           

Nơi nhận:

-                                        BGH (để báo cáo);

-                                        Đoàn TN, Hội SV;

-                                        BCN các Khoa;

-                                        Lưu: VT, CTSV.

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

(đã ký)

Văn Chí Nam

 

 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab