Tiếng Việt English
 
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
7.1.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Thông báo V/v kiểm tra sinh hoạt công dân đầu khóa đối với sinh viên khóa 2016 bậc Đại học In E-mail

         ĐH QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

___________________

Số:  85/TB-KHTN-CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 9 năm 2016

 

  THÔNG BÁO

V/v kiểm tra sinh hoạt công dân đầu khóa đối với sinh viên

khóa 2016 bậc Đại học

___________________

 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo về việc kiểm tra sinh hoạt công dân đầu khóa đối với sinh viên bậc Đại học khóa 2016 như sau:

1.      Hình thức kiểm tra:

Trắc nghiệm online tại website: http://courses.fit.hcmus.edu.vn/onlinetest/

Thời gian làm bài: 30 phút

Số câu hỏi trong đề thi: 40 câu hỏi

Hướng dẫn cụ thể: Xem file đính kèm

2.      Danh sách và thời gian kiểm tra:

2.1  Đối với các sinh viên kiểm tra tại phòng máy của Trường

-         Danh sách sinh viên kiểm tra tại phòng máy: Xem danh sách đính kèm

-         Thời gian kiểm tra: từ 07g30 - 10g30 ngày 10/9/2016 (Sinh viên có thể đến bất kỳ lúc nào trong khoảng thời gian trên để tham gia kiểm tra)

-         Danh sách phòng thi:

 

STT

Phòng máy

Địa điểm

Ngành

1

C11

Dãy nhà C-lầu 2

Hoá học

Kỹ thuật điện tử, truyền thông

2

C12

Dãy nhà C-lầu 2

Khoa học Môi trường

Công nghệ kỹ thuật Hoá học

Địa chất học

Kỹ thuật hạt nhân

3

D14

Dãy nhà D-lầu 2

Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin

4

D15

Dãy nhà D-lầu 2

Vật lý học

Công nghệ Sinh học

5

4.1

Nhà ĐH-tầng 4

Toán học

Công nghệ thông tin chương trình Tiên Tiến, Việt Pháp, Chất lượng cao

6

4.2

Nhà ĐH-tầng 4

Sinh học

Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

7

4.3

Nhà ĐH-tầng 4

Khoa học Vật liệu

Hải dương học

 

Lưu ý: Sinh viên phải mang theo thẻ sinh viên và CMND/Thẻ căn cước công dân khi tham gia kiểm tra.

2.2  Đối với các sinh viên kiểm tra bằng máy tính cá nhân

-         Danh sách sinh viên kiểm tra bằng máy tính cá nhân: Xem danh sách đính kèm

-         Thời gian kiểm tra: từ 07g00 - 18g00 ngày 10/9/2016

-         Hotline hỗ trợ: 0974 793 360; 0974 792 560; 0938 054 207

3.      Công nhận kết quả thi:

Sinh viên phải đạt từ 70/100đ trở lên thì mới được công nhận đạt bài Kiểm tra sinh hoạt công dân đầu khóa.

Trường hợp sinh viên không đạt hoặc không tham gia kiểm tra vào ngày 10/9/2016 có thể tham gia kiểm tra lại bằng máy cá nhân vào ngày 11/9/2016 (từ 07g00 - 18g00).

Đề nghị tất cả các sinh viên thuộc đối tượng trên thực hiện theo đúng nội dung thông báo, các trường hợp không thực hiện đúng sẽ không được giải quyết các vấn đề khiếu nại liên quan đến nội dung thông báo này.

Nơi nhận:

-   Ban Giám hiệu;

-   BCN các Khoa;

-   Đoàn TN, Hội SV;

-   Lưu: VT, CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

Văn Chí Nam

 

 

 

Cập nhật ( 08/09/2016 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab