Tiếng Việt English
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
untitled-1.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 19/9/2016 đến 24/9/2016) In E-mail

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

                                                              LỊCH CÔNG TÁC

                                                  (Tuần 19/9/2016 đến 24/9/2016)

 

THỨ HAI NGÀY 19/9/2016

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:30

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Hóa hữu cơ

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

09:00

Họp giao ban xây dựng cơ bản Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

Địa điểm: Phòng B6.1 Cơ sở Linh Trung – Thủ Đức (Phòng QTTB chuẩn bị)

13:00

Họp chuẩn bị đánh giá công tác AUN

Địa điểm: Phòng I.12

 

THỨ BA NGÀY 20/9/2016

 

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Kim Quang làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

07:00

Phỏng vấn xét tuyển chương trình Thạc sĩ liên kết với viện JVN

Địa điểm: Phòng I.11, I.12

09:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn cho NCS Vũ Bích Ngọc chuyên ngành Sinh lý học người và động vật

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

09:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Hóa sinh

Địa điểm: Phòng I.24 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

14:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ sinh học

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ TƯ NGÀY 21/9/2016

 

Phó Hiệu trưởng Vũ Hải Quân làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

14:00

Phỏng vấn học bổng Thạc sĩ – Tiến sĩ ĐH Sejong (Hàn Quốc)

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHQT - QLDA chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 22/9/2016

 

Phó Hiệu trưởng Châu Văn Tạo làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

07:45

ĐHQG-HCM đánh giá đào tạo theo CDIO đối với các ngành nhóm A

Địa điểm: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5

 

THỨ SÁU NGÀY  23/9/2016

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

Cả ngày

Triển khai tổ chức chương trình tập huấn về áp dụng Khoa học xã hội trong nghiên cứu sinh thái

Địa điểm: Phòng I.11 (BM Sinh thái – Sinh học tiến hóa chuẩn bị)

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Vi sinh

Địa điểm: Phòng I.41 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

09:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Sinh lý động

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

13:30

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Vi sinh

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

14:00

Hiệu trưởng tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên

Địa điểm: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

 

THỨ BẢY NGÀY  24/9/2016

09:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Giải tích

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: 

Cập nhật ( 29/11/2016 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab