Tiếng Việt English
 
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
4.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Thông báo về việc học lại Sinh hoạt Công dân Đầu khóa, năm học 2015-2016 đối với bậc Cao đẳng khóa 2015 In E-mail

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

_____________

Số: 74/TB-KHTN-CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______________________

TP.HCM, ngày 29 tháng 8 năm 2016

 

 

THÔNG BÁO

Về việc học lại Sinh hoạt Công dân Đầu khóa, năm học 2015-2016


 

Nhà trường thông báo lịch học lại Sinh hoạt Công dân Đầu khóa năm học 2015-2016 như sau:

 

1.  Đối tượng: Sinh viên khóa 2015 (bậc Cao đẳng, hệ chính quy) đã tham gia nhưng không đạt hoặc chưa tham gia Sinh hoạt Công dân Đầu khóa năm học 2015-2016 (từ ngày 15/9 đến ngày 19/9/2015). Danh sách xem (tại đây)

 

2.  Địa điểm: Cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5, TP.HCM

 

3.  Thời gian học: Từ ngày 19/9 đến 23/9/2016

 

·        Sáng:   Từ 7g00 đến 11g20

 

·        Chiều: Từ 13g00 đến 16g30

 

4.  Lịch sinh hoạt: Xem tại đây

 

  • Lưu ý:

+                Sinh viên không bắt buộc phải tham gia đầy đủ các lớp học nhưng bắt buộc phải tham gia làm bài kiểm tra (trắc nghiệm) trên máy tính từ chiều ngày 22/9/2016.

 

+                   Hướng dẫn làm bài kiểm tra (trắc nghiệm) trên máy tính xem tại đây.

 

Nhà trường yêu cầu các sinh viên thuộc đối tượng nêu trên tham gia đầy đủ theo đúng thời gian quy định. Các sinh viên không tham gia sẽ bị trừ điểm vào Điểm rèn luyện năm học 2015-2016.

 

 

 

Nơi nhận:

-            BGH (để báo cáo);

-            BCN các Khoa;

-            BCH Đoàn TN–Hội SV trường;

-            Sinh viên (thực hiện);

-            Lưu: P.CTSV.

TL.HIỆU TRƯỞNG

KT.TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký) 


Phạm Nguyễn Thùy Dương

 

Cập nhật ( 19/09/2016 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab