Tiếng Việt English
 
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
11.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Thông báo v/v đăng ký nơi khám chữa bệnh đối với sinh viên khóa 2016 bậc Cao đẳng In E-mail

ĐH QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

___________________

Số:  100/TB-KHTN-CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 9 năm 2016

 THÔNG BÁO

V/v đăng ký nơi khám chữa bệnh đối với sinh viên khóa 2016 bậc Cao đẳng

___________________

 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo về việc đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu đối với các sinh viên khóa 2016 tham gia Bảo hiểm Y tế (BHYT) trong năm học 2016-2017 như sau:

Hình thức đăng ký: sinh viên chỉ lựa chọn duy nhất 01 bệnh viện/phòng khám trong danh sách các đơn vị khám chữa bệnh BHYT theo liên kết https://goo.gl/hFkmdj

Thời gian: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 22/9/2016.

Trường hợp các sinh viên không đăng ký hoặc đăng ký không đúng quy định (lựa chọn nhiều bệnh viện cùng lúc) thì Nhà trường sẽ chọn bệnh viện mặc định là 011 Bệnh viện 30/4.

Đề nghị các sinh viên thực hiện theo đúng nội dung trên để đảm bảo quyền lợi của mình.

 

Nơi nhận:

-   Ban Giám hiệu;

-   BCN các Khoa;

-   Đoàn TN, Hội SV;

-   Lưu: VT, CTSV.

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

Văn Chí Nam

 

 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab