Tiếng Việt English
 
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
8.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Thông báo V/v kiểm tra sinh hoạt công dân đầu khóa đối với sinh viên khóa 2016 bậc Cao đẳng In E-mail

 

    ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

___________________

Số: 103/TB-KHTN-CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 9 năm 2016

 

THÔNG BÁO

V/v kiểm tra sinh hoạt công dân đầu khóa đối với sinh viên

khóa 2016 bậc Cao đẳng

___________________

 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo về việc kiểm tra sinh hoạt công dân đầu khóa đối với sinh viên bậc Cao đẳng khóa 2016 như sau:

1.      Hình thức kiểm tra:

Trắc nghiệm online tại website: http://courses.fit.hcmus.edu.vn/onlinetest/

Thời gian làm bài: 30 phút

Số câu hỏi trong đề thi: 40 câu hỏi

Hướng dẫn cụ thể: Xem file đính kèm

2.      Danh sách và thời gian kiểm tra:

2.1  Đối với các sinh viên kiểm tra tại phòng máy của Trường

-         Danh sách sinh viên kiểm tra tại phòng máy: Xem file đính kèm

-         Thời gian kiểm tra: từ 08g00 - 10g30 ngày 23/9/2016 (Sinh viên có thể đến bất kỳ lúc nào trong khoảng thời gian trên để tham gia kiểm tra)

Lưu ý: Sinh viên phải mang theo thẻ sinh viên và CMND/Thẻ căn cước công dân khi tham gia kiểm tra.

2.2  Đối với các sinh viên kiểm tra bằng máy tính cá nhân

-         Danh sách sinh viên kiểm tra bằng máy tính cá nhân: tất cả các sinh viên còn lại (không đăng ký kiểm tra tại phòng máy)

-         Thời gian kiểm tra: từ 12g00 ngày 22/9/2016 - 12g00 ngày 24/9/2016

-         Hotline hỗ trợ: 0974 793 360; 0938 054 207 (mở từ 12g00 ngày 22/9/2016 - 12g00 ngày 24/9/2016)

3.      Công nhận kết quả thi:

Sinh viên được phép làm bài hai lần (thời gian giữa hai lần làm bài phải cách nhau ít nhất 02 tiếng), Nhà trường sẽ chọn kết quả cao nhất làm kết quả cuối cùng. Điểm kiểm tra phải từ 70/100đ trở lên thì mới được công nhận đạt bài Kiểm tra sinh hoạt công dân đầu khóa.

Đề nghị tất cả các sinh viên thuộc đối tượng trên thực hiện theo đúng nội dung thông báo, các trường hợp không thực hiện đúng sẽ không được giải quyết các vấn đề khiếu nại liên quan đến nội dung thông báo này.


Nơi nhận:

-   Ban Giám hiệu;

-   BCN các Khoa;

-   Đoàn TN, Hội SV;

-   Lưu: VT, CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

Văn Chí Nam

 

Cập nhật ( 21/09/2016 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab