Tiếng Việt English
 
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
12.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Thông báo Kết quả SHCD Đầu khóa, năm học 2016-2017 (bậc Đại học và Cao đẳng) In E-mail

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

Số: 115/TB-KHTN-CTSV

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TPHCM, ngày 26 tháng 09  năm 2016

 

THÔNG BÁO

Về kết quả tham gia Sinh hoạt Công dân Đầu khóa, năm học 2016-2017

 

 

              Nhà trường thông báo về kết quả tham gia Sinh hoạt Công dân Đầu khóa, năm học 2016-2017 đối với sinh viên Khóa 2016 và Khóa 2015 (học lại) bậc Đại học và Cao đẳng hệ chính quy, cụ thể như sau:

+ Danh sách Đại học (Xem tại đây)

+ Danh sách Cao đẳng (Xem tại đây)

 

Mọi thắc mắc, khiếu nại sinh viên liên hệ trực tiếp tại P.CTSV theo lịch:

+ Bậc Cao đẳng từ ngày 28/9 đến 05/10/2016 tại cơ sở 1 - 227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5.

+ Bậc Đại học từ ngày 07/10 đến 14/10/2016 tại một trong hai cơ sở.

 

* Kết quả được xét dựa trên điểm làm bài kiểm tra online và tham quan Dinh Độc Lập.

**Trường hợp không đạt hoặc không có tên trong Danh sách do nhập học trễ, sinh viên phải tham gia học lại đạt điểm kiểm tra theo yêu cầu của Nhà trường trong đợt Sinh hoạt Công dân Đầu khóa năm 2017.

 

 

Nơi nhận:

-            BGH (báo cáo);

-            BCN các Khoa;

-            Đoàn TN – Hội SV;

-            Lưu: VT, CTSV.

 

TL.HIỆU TRƯỞNG

 KT.TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

Phạm Nguyễn Thùy Dương

 

Cập nhật ( 26/09/2016 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab