Tiếng Việt English
 
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
13.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Thông báo đăng ký tham gia Sinh hoạt Công dân Đầu năm và Cuối khóa, năm học 2016-2017 In E-mail

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

_____________

Số: 122/TB-KHTN-CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

TP.HCM, ngày 29 tháng 9 năm 2016

 

 

 

THÔNG BÁO

Về lịch Sinh hoạt Công dân Đầu năm và Cuối khóa Năm học 2016-2017

 

 

 

Nhà trường thông báo lịch Sinh hoạt Công dân năm học 2016-2017 để sinh viên đăng ký tham gia như sau:

I.   Sinh hoạt Công dân Đầu năm

1.  Đối tượng: Tất cả sinh viên khóa 2014 và khóa 2015 (đối với bậc Đại học, chính quy) và khóa 2015 (đối với bậc Cao đẳng, chính quy).

2.  Địa điểm:
  • Cơ sở 1: 227 Nguyễn Văn Cừ, P.4, Q.5, TP.HCM
  • Cơ sở 2: Thủ Đức - Dĩ An
3.  Nội dung sinh hoạt:

 

Ø   Chuyên đề 1: gồm 2 nội dung

·        Thời sự - Chính trị - Xã hội

·        Hoạt động Đoàn - Hội

 

Ø   Chuyên đề 2: gồm 2 nhóm nội dung, sinh viên được lựa chọn một trong hai nhóm nội dung để tham gia

+ Nhóm IIA

·        Quyền tác giả và quyền công bố thông tin

·        Thời sự biển đảo

+ Nhóm IIB

·        Quyền tác giả và quyền công bố thông tin

·        Sinh viên với hội nhập Quốc tế

Mỗi chuyên đề sẽ chia theo từng buổi học. 

4.  Lịch cụ thể:

 

Ø   Lịch tổng quát: Xem tại đây

 

Ø   Lịch chi tiết:

 

·        Chuyên đề 1 xem tại đây

 

·        Chuyên đề 2 xem tại đây 

 

5.  Kiểm tra

Kết thúc hai chuyên đề, sinh viên bắt buộc phải tham gia làm bài kiểm tra, cụ thể:

     Ø   Hình thức kiểm tra: làm trắc nghiệm trên máy tinh (online).

 

Ø   Thời gian kiểm tra: từ ngày 14/12/2016 đến hết ngày 18/12/2016.

 

II.   Sinh hoạt Công dân Cuối khóa

1.  Đối tượng: Tất cả sinh viên khóa 2013 trở về trước (đối với bậc Đại học, chính quy) và khóa 2014 trở về trước (đối với bậc Cao đẳng, chính quy).

2.  Địa điểm: Cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, P.4, Q.5, TP.HCM

   

3.  Nội dung sinh hoạt:

 

Ø   Chuyên đề 1: gồm 2 nội dung

·        Thời sự - Chính trị - Xã hội

·        Hoạt động Đoàn - Hội

 

Ø   Chuyên đề 2: gồm 2 nhóm nội dung, sinh viên được lựa chọn một trong hai nhóm nội dung để tham gia

+ Nhóm IIC

·        Các vấn đề cần quan tâm khi chuẩn bị CV và phỏng vấn xin việc

·        Tìm hiểu Luật Lao động

+ Nhóm IID

·        Các vấn đề cần quan tâm khi chuẩn bị CV và phỏng vấn xin việc

·        Quản lý tài chính cá nhân

 

Mỗi chuyên đề sẽ chia theo từng buổi học.

 

4.  Lịch cụ thể:

 

Ø   Lịch tổng quát: Xem tại đây

 

Ø   Lịch chi tiết:

 

·        Chuyên đề 1 xem tại đây

 

·        Chuyên đề 2 xem tại đây

   

5.  Kiểm tra

Kết thúc hai chuyên đề, sinh viên bắt buộc phải tham gia làm bài kiểm tra, cụ thể:

     Ø   Hình thức kiểm tra: làm trắc nghiệm trên máy tinh (online).

 

Ø   Thời gian kiểm tra: từ ngày 07/12/2016 đến hết ngày 11/12/2016.


III.   Thời gian học

 

·        Sáng:   Từ 07g30 đến 11g00

 

·        Chiều: Từ 13g00 đến 16g30

   

IV.   Hình thức đăng ký

Mỗi sinh viên sẽ phải đăng ký học trên website:

http://portal1.hcmus.edu.vn

hoặc http://portal2.hcmus.edu.vn

hoặc http://portal3.hcmus.edu.vn cả 2 chuyên đề và có thể chọn thời gian, địa điểm học phù hợp với mình. Tuy nhiên do số lượng sinh viên trong mỗi lớp có hạn nên khi lớp đã đủ số lượng, sinh viên bắt buộc phải chọn lớp khác. Đối với lớp có số lượng đăng ký ít, nhà trường sẽ thực hiện dồn lớp.

Ø   Hướng dẫn cụ thể về quy trình đăng ký xem tại đây

Ø   Thời gian đăng ký: từ 23g00 ngày 29/9/2016 đến 23g00 ngày 09/10/2016

Ø   Danh sách lớp chính thức sẽ đăng trên website trường vào ngày 11/10/2016

  • Lưu ý: Nhà trường sẽ không giải quyết trường hợp chuyển đổi lớp học đã đăng ký sau thời gian đăng ký chính thức.

 

V.   Phương thức điểm danh

Vào đầu mỗi buổi học sinh viên có mặt tại phòng học trước 15 phút, Nhà trường sẽ tiến hành quét Thẻ SV (lần 1) để điểm danh Đầu vào cho sinh viên. Cuối mỗi buổi học, Nhà trường sẽ quét Thẻ SV (lần 2) để điểm danh Đầu ra. Sinh viên phải quét Thẻ đầy đủ 02 lần mới được tính là đã tham gia lớp học.

 

  • Lưu ý:

+                Sau 15 phút kể từ khi bắt đầu buổi học, Nhà trường sẽ ngưng quá trình điểm danh. Mọi thắc mắc, khiếu nại cũng như đơn xin của sinh viên trong trường hợp đi không đúng thời gian sẽ không được giải quyết.

+             Sinh viên phải đi học đúng thời gian và đúng lớp như đã đăng ký để đảm bảo chất lượng lớp học. Những trường hợp đi khác buổi đã đăng ký sẽ không được điểm danh, không được công nhận đã tham gia chuyên đề.

+                Kết thúc hai chuyên đề, sinh viên bắt buộc phải tham gia làm bài kiểm tra (trắc nghiệm) trên máy tính.

+                Sinh viên phải đi học đầy đủ 2 chuyên đề và tham dự kiểm tra như đã đăng ký. Trường hợp sinh viên vắng học một chuyên đề hoặc vắng kiểm tra thì Nhà trường xem như sinh viên không tham gia sinh hoạt công dân.

 

Nhà trường yêu cầu các sinh viên thuộc đối tượng nêu trên tham gia đầy đủ theo đúng thời gian quy định. Các sinh viên không tham gia sẽ "Nhận 0 điểm trong toàn bộ nội dung của Điều 5 - Đánh giá về ý thức chấp hành nội quy, quy chế, quy định trong Nhà trường" của đánh giá Điểm rèn luyện năm học 2016-2017.

 

 

Nơi nhận:

-            BGH (để báo cáo);

-            BCN các Khoa;

-            BCH Đoàn TN–Hội SV trường;

-            Sinh viên (thực hiện);

-            Lưu: P.CTSV.

TL.HIỆU TRƯỞNG

KT.TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký) 


Phạm Nguyễn Thùy Dương

Cập nhật ( 29/09/2016 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab