Tiếng Việt English
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
7.1.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 03/10/2016 đến 08/10/2016) In E-mail

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

                                                         LỊCH CÔNG TÁC

                                           (Tuần 03/10/2016 đến 08/10/2016)

 

THỨ HAI NGÀY 03/10/2016

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

07:00

Lễ Khai Khóa 2016 của ĐHQG-HCM

Địa điểm: Hội trường Nhà điều hành ĐHQG-HCM

09:00

Họp giao ban xây dựng cơ bản Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

Địa điểm: Cơ sở Linh Trung – Thủ Đức (Phòng QTTB chuẩn bị)

14:00

Tiếp đoàn Catholic University of Lyon (Pháp)

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng QHQT&QLDA chuẩn bị)

 

THỨ BA NGÀY 04/10/2016

 

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Kim Quang làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

13:30

Phỏng vấn xét chuyển tiếp sinh đào tạo Thạc sĩ

Địa điểm: Phòng I.12 (Khoa Sinh học - CNSH chuẩn bị)

14:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Hóa hữu cơ

Địa điểm: Phòng I.41 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ TƯ NGÀY 05/10/2016

 

Phó Hiệu trưởng Vũ Hải Quân làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 

 

 

THỨ NĂM NGÀY 06/10/2016

 

Phó Hiệu trưởng Châu Văn Tạo làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

09:00

Seminar về công nghệ Smart City

Địa điểm: Phòng I.12 (Khoa CNTT chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY  07/10/2016

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

07:30

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ sinh học

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

13:30

Họp hội đồng thẩm định đề tài cấp ĐHQG

Địa điểm: Phòng I.12 (Ban KH&CN chuẩn bị)

14:00

Hiệu trưởng tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên

Địa điểm: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

14:00

Tiếp đoàn ĐH Hanyang (Hàn Quốc)

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHQT&QLDA chuẩn bị)

09:00

Họp Đảng ủy - ĐHQG

Địa điểm: Phòng I.11 (VP Đảng ủy chuẩn bị)

 

THỨ BẢY NGÀY  08/10/2016

08:00

Họp đề tài cấp nhà nước của PGS.TS Nguyễn Thị Phương Thoa

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng KH&CN chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC:

Cập nhật ( 29/11/2016 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab