Tiếng Việt English
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
10.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Quản trị đại học In E-mail

 

 

I. KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG GIAI ĐOẠN 2011-2015

Xem file Đính kèm

II. BA CÔNG KHAI

Đây là trang thông tin thực hiện Quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/05/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo.

Nội dung công khai tại trong thông tin này gồm : 

Năm 2016-2017 

- Công nghệ thông tin - Đại học 
- Công nghệ thông tin - Cao đẳng
- Công nghệ kỹ thuật môi trường
- Khoa học môi trường
- Công nghệ sinh học
- Sinh học 
- Điện tử - Viễn thông
- Hóa học
- Khoa học Vật liệu
- Toán - Tin học
- Vật lý
- Kỹ thuật hạt nhân
Hải dương học

 

 Năm 2015-2016 

 

Năm 2014-2015 

 

 Năm 2013-2014 

III. TIẾP CÔNG DÂN

Quy định tiếp công dân Quy định  Nội quy

 

 

Cập nhật ( 28/12/2016 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab