Tiếng Việt English
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
untitled-1.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Phòng Khoa học Công nghệ In E-mail

PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

1. Chức năng

Phòng KHCN tham mưu, tư vấn và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng việc quản lý khoa học công nghệ, các Trung tâm nghiên cứu khoa học, các hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH), đề tài các cấp (Nghị định thư, cấp Nhà nước, cấp ĐHQG, cấp Bộ, cấp Sở, cấp cơ sở...), chuyển giao công nghệ (CGCN), vườn ươm công nghệ, doanh nghiệp công nghệ, các dự án hợp tác và triển khai đề tài NCKH trong nước và quốc tế. Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài trường để tổ chức các hoạt động KHCN và các hoạt động khác có liên quan.

2. Nhiệm vụ

- Chủ trì soạn thảo trình Hiệu trưởng ban hành các quy chế, quy định về quản lý công tác NCKH, phát triển công nghệ, phối hợp với các Khoa lập kế hoạch KHCN.

- Xây dựng phương hướng, kế hoạch và nhiệm vụ NCKH – CGCN của trường. Đề xuất Hiệu trưởng phân bổ kinh phí NCKH và triển khai công nghệ hàng năm cho các đơn vị.

- Theo dõi, kiểm tra việc sử dụng vốn ngân sách NCKH, triển khai công nghệ.

- Theo dõi và kiểm tra các đơn vị trong trường thực hiện kế hoạch, tiến độ và nội dung nghiên cứu; sơ kết, tổng kết các hoạt động khoa học theo từng học kỳ và năm học; đề xuất việc khen thưởng các sáng kiến, phát minh trong lĩnh vực KHCN.

- Phối hợp với các Khoa, Phòng, Trung tâm trong việc tìm nguồn tài trợ để tăng cường trang thiết bị PTN thông qua các dự án phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học.

- Phối hợp với các đơn vị phổ biến thông tin khoa học trong và ngoài trường; tổ chức các hội nghị khoa học của trường.

- Phối hợp với đoàn thanh niên tổ chức công tác nghiên cứu khoa học sinh viên, theo dõi hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên và giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học.

- Phối hợp với các Khoa và Trung tâm trong việc hợp tác KHCN với các đơn vị trong và ngoài nước; tìm hiểu, chọn lựa đề án, chương trình, đối tác có hiệu quả trình Hiệu trưởng quyết định.

- Phối hợp với Phòng Tổ chức – Hành chính quản lý và cập nhật hồ sơ lý lịch khoa học của cán bộ viên chức trong Nhà trường.

- Phối hợp với Phòng Thanh tra pháp chế – Sở hữu trí tuệ quản lý, đăng ký quyền sở hữu trí tuệ, giải pháp hữu ích và thương mại hóa kết quả NCKH của cán bộ, viên chức và sinh viên.

- Thực hiện công tác quản lý hoạt động của các Trung tâm NCKH và CGCN.

- Phụ trách mảng thông tin liên quan đến các hoạt động KHCN trên trang web/bản tin của trường.

- Phụ trách văn phòng Tòa soạn chi nhánh của Tạp chí Phát triển KH&CN ĐHQG-HCM tiếp nhận bài gởi đăng tạp chí và xử lý xuất bản chuyên san Khoa học Tự nhiên.

- Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo Nhà trường.

 

Các thông báo của Phòng Khoa học Công nghệ 

Cập nhật ( 07/10/2016 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab