Tiếng Việt English
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
4.1.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Phòng Tổ chức - Hành chánh In E-mail

PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH

1. Chức năng

Tham mưu, giúp Hiệu trưởng trong những công tác: tổ chức cán bộ, hành chính tổng hợp; xây dựng kế hoạch chiến lược ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của Trường; xây dựng kế hoạch phát triển và sắp xếp tổ chức toàn bộ hệ thống các đơn vị hoạt động trong nhà trường; an ninh trật tự; và thi đua khen thưởng kỷ luật.

2. Nhiệm vụ

2.1. Văn phòng

- Triển khai công tác xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường.

- Tham mưu Hiệu trưởng trong việc sắp xếp, tổ chức thành lập, giải thể các đơn vị trực thuộc phù hợp với từng giai đoạn phát triển.

- Nghiên cứu, đề xuất việc quy hoạch cán bộ, đào tạo bồi dưỡng, đánh giá và phát triển đội ngũ viên chức người lao động phù hợp vị trí việc làm và nhu cầu phát triển. Thực hiện và giám sát việc chấp hành sự điều động, luân chuyển cán bộ, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của nhà trường.

- Thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự bổ nhiệm lãnh đạo các cấp theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự để bổ nhiệm cán bộ quản lý và công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm cán bộ thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Hiệu trưởng.

- Đề xuất, sắp xếp, điều động, tuyển dụng lao động, thi tuyển dụng; theo dõi, kiểm tra việc tổ chức quản lý và sử dụng người lao động.

- Phối hợp với các đơn vị chức năng xây dựng kế hoạch, điều chỉnh, bổ sung và ban hành các nội qui, qui chế làm việc trong nhà trường.

- Quản lý và cập nhật hồ sơ nhân sự, hồ sơ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và hợp đồng lao động của cán bộ viên chức và người lao động trong toàn trường.

- Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, viên chức bao gồm: đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; thi nâng ngạch; chế độ tiền lương, phụ cấp, trợ cấp, bảo hiểm xã hội; các công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật. Phối hợp với các đơn vị trong công tác xét các danh hiệu nhà giáo, xét đạt chuẩn chức danh GS/PGS...

- Thực hiện công tác hành chính, tổng hợp, văn thư, lưu trữ, quản lý và sử dụng con dấu. Hướng dẫn thực hiện nghiệp vụ hành chính văn thư lưu trữ đối với cán bộ viên chức làm công tác văn thư của các đơn vị trong trường.

- Tiếp nhận, chuyển giao văn bản đi và đến, lưu trữ văn bản. Hỗ trợ các thủ tục để cán bộ, viên chức đi học tập/công tác trong và ngoài nước.

- Thực hiện báo cáo thống kê; lịch công tác tuần, tổng hợp các thông tin để báo cáo định kỳ và đột xuất.

- Phối hợp với Công đoàn Trường tổ chức hội nghị đại biểu cán bộ viên chức hằng năm.

- Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

- Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo Nhà trường.

2.2. Y tế

- Chăm sóc sức khỏe cán bộ viên chức và sinh viên trong nhà trường. Thực hiện công tác khám chữa bệnh, mua và cấp phát thuốc, trực cấp cứu, lập hồ sơ bệnh án; phối hợp tổ chức giám định sức khỏe, tai nạn thương tích theo chế độ BHXH cho cán bộ viên chức.

- Quản lý và lưu hồ sơ sức khỏe: theo dõi những bệnh mãn tính và các bệnh truyền nhiễm (nếu có).

- Cấp cứu, điều trị theo qui định chuyên môn được phân cấp và chuyển viện. Khám bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu, cấp phát thuốc thông thường theo quy định phân tuyến kỹ thuật. Phối hợp với các đơn vị, đoàn thể trong trường và cơ sở y tế địa phương, ngành liên quan trong việc triển khai công tác phòng chống dịch.

- Phối hợp với phòng Công tác sinh viên thực hiện công tác bảo hiểm cho sinh viên theo quy định.

- Phối hợp với Công đoàn tổ chức khám sức khỏe định kỳ hằng năm cho cán bộ viên chức.

- Thực hiện công tác bảo hiểm tai nạn cho cán bộ - viên chức và sinh viên Trường.

2.3. Tổ xe

- Đưa đón cán bộ viên chức đi làm việc tại cơ sở Linh Trung, cán bộ viên chức đi công tác theo yêu cầu.

- Đưa đón cán bộ chuyên gia ngoài trường đến công tác, hội nghị, hội thảo theo yêu cầu.

- Phục vụ công tác tuyển sinh hằng năm.

- Thực hiện công tác đưa đón khách theo yêu cầu của lãnh đạo Nhà trường.

2.4. Bảo vệ

- Tổ chức thực hiện công tác bảo vệ tài sản, an ninh, trật tự an toàn xã hội trong khuôn viên trường tại các cơ sở.

 

Xem tiếp các thông báo của Phòng Tổ Chức - hành chánh 

Cập nhật ( 07/10/2016 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab