Tiếng Việt English
 
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
7.1.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Thông báo Về việc gia hạn thời gian đăng ký ngoại trú của sinh viên khóa 2016 bậc Đại học In E-mail

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

_____________

Số:  135/TB-KHTN-CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________________

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 10 năm 2016

 

 

THÔNG BÁO

Về việc gia hạn thời gian đăng ký ngoại trú của sinh viên khóa 2016 bậc Đại học

_________________

           

Thực hiện quy định chung của ĐHQG-HCM về việc ngoại trú của sinh viên khóa 2016 bậc Đại học đang học tại cơ sở Linh Trung (Thủ Đức), Nhà trường đã triển khai cho sinh viên nộp đơn đăng ký ngoại trú đối với các trường hợp không nội trú KTX ĐHQG-HCM từ ngày nhập học đến hết ngày 17/10/2016. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại vẫn còn 495 sinh viên chưa thực hiện đăng ký ngoại trú theo quy định (theo danh sách đính kèm), nay Nhà trường ra thông báo nhắc nhở các sinh viên này phải thực hiện đăng ký ngoại trú bổ sung từ ngày ra thông báo đến hết ngày 18/11/2016 theo hướng dẫn sau:

 

Đối tượng

Thủ tục

Sinh viên có hộ khẩu tại TPHCM

Mang CMND + Thẻ sinh viên đến phòng CTSV đối chiếu

Sinh viên ngoài TP.HCM

Nộp đơn đăng ký ngoại trú (Tải mẩu đơn ngoại trú tại đây) cho phòng CTSV theo hướng dẫn sau:

-         Cách 1:  Đơn đăng ký ngoại trú có xác nhận của Công An tại nơi đang cư trú

-      Cách 2: Đơn đăng ký ngoại trú + bản photo sổ hộ khẩu/Sổ tạm trú tại nơi đang cư trú (không có xác nhận của Công An)

 

Sau ngày 18/11/2016, nếu sinh viên vẫn chưa thực hiện đăng ký ngoại trú theo quy định sẽ bị kỷ luật khiển trách (các lần tiếp theo sẽ bị cảnh cáo). Đề nghị tất cả các sinh viên thực hiện nghiêm chỉnh đúng các nội dung và thời gian quy định. Các trường hợp sinh viên gặp khó khăn trong quá trình thực hiện hoặc các trường hợp đặc biệt cần gia hạn thêm thời gian phải liên hệ trực tiếp Phòng CTSV được hướng dẫn cụ thể.

 

Nơi nhận:

-            Ban giám hiệu;

-            Phòng Đào tạo;

-            BCN các Khoa;

-            Đoàn TN, Hội SV;

-            Lưu: VT, CTSV.

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

Văn Chí Nam

 

 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab