Tiếng Việt English
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
15.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 24/10/2016 đến 29/10/2016) In E-mail

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

                                                                LỊCH CÔNG TÁC

                                                  (Tuần 24/10/2016 đến 29/10/2016)

 

             Phòng Đào tạo Sau đại học sử dụng phòng F.102 từ ngày 20/10/2016 đến 31/10/2016

               Phòng Kế hoạch Tài chính sử dụng phòng I.12 từ ngày 24/10/2016 đến 21/11/2016

 

THỨ HAI NGÀY 24/10/2016

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:30

Khoa Sinh học – Công nghệ sinh học họp về nội dung môn học

Địa điểm: Phòng I.11 (Khoa Sinh học – Công nghệ sinh học chuẩn bị)

09:00

Họp giao ban xây dựng cơ bản Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

Địa điểm: Cơ sở Linh Trung – Thủ Đức (Phòng QTTB chuẩn bị)

 

THỨ BA NGÀY 25/10/2016

 

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Kim Quang làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Phỏng vấn xét tuyển NCS ngành Sinh lý học người và động vật

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ TƯ NGÀY 26/10/2016

 

Phó Hiệu trưởng Vũ Hải Quân làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 

 

 

THỨ NĂM NGÀY 27/10/2016

 

Phó Hiệu trưởng Châu Văn Tạo làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 07:00

(Cả ngày) 

Đón tiếp đoàn khảo sát sơ bộ

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY  28/10/2016

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

09:00

Họp chương trình đặc biệt

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng Đào tạo chuẩn bị)

14:00

Hiệu trưởng tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên

Địa điểm: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

 

THỨ BẢY NGÀY  29/10/2016

08:30

Bảo vệ luận án TS cấp cơ sở đào tạo cho NCS Cao Thanh Tình

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC:

Cập nhật ( 29/11/2016 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab