Tiếng Việt English
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
2.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 31/10/2016 đến 05/11/2016) In E-mail

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

                                                           LỊCH CÔNG TÁC

                                               (Tuần 31/10/2016 đến 05/11/2016)

 

              Phòng Kế hoạch Tài chính sử dụng phòng I.12 từ ngày 24/10/2016 đến 21/11/2016

 

THỨ HAI NGÀY 31/10/2016

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

09:00

Họp giao ban xây dựng cơ bản Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

Địa điểm: Cơ sở Linh Trung – Thủ Đức (Phòng QTTB chuẩn bị)

10:00

Họp chương trình đặc biệt

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng Đào tạo chuẩn bị)

 

THỨ BA NGÀY 01/11/2016

 

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Kim Quang làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

09:00

Giới thiệu học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ của Tokyo Tech

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHQT - QLDA chuẩn bị)

 

THỨ TƯ NGÀY 02/11/2016

 

Phó Hiệu trưởng Vũ Hải Quân làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:30

Bảo vệ luận án TS cấp cơ sở đào tạo cho NCS Trần Thị Lan Anh chuyên ngành Sinh lý học thực vật

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

10:00

Họp ban tổ chức Lễ 20/11

Địa điểm: Phòng I.11

 

THỨ NĂM NGÀY 03/11/2016

 

Phó Hiệu trưởng Châu Văn Tạo làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 

 

 

THỨ SÁU NGÀY  04/11/2016

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

14:00

Hiệu trưởng tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên

Địa điểm: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC:

Cập nhật ( 29/11/2016 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab