Tiếng Việt English
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
5.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 07/11/2016 đến 12/11/2016) In E-mail

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

                                                             LỊCH CÔNG TÁC

                                               (Tuần 07/11/2016 đến 12/11/2016)

 

               Phòng Kế hoạch Tài chính sử dụng phòng I.12 từ ngày 24/10/2016 đến 21/11/2016

 

THỨ HAI NGÀY 07/11/2016

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Họp giao ban Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

Địa điểm: Phòng F.102

09:00

Họp giao ban xây dựng cơ bản Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

Địa điểm: Cơ sở Linh Trung – Thủ Đức (Phòng QTTB chuẩn bị)

 

THỨ BA NGÀY 08/11/2016

 

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Kim Quang làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

(cả ngày)

Họp hội đồng đánh giá hiệu quả hoạt động của các TT trực thuộc Trường

Địa điểm: Phòng F.102

08:30

Đón tiếp đại biểu

Địa điểm: Phòng I.11

09:30

Lễ ra mắt trung đội tự vệ Trường

Địa điểm: Hội trường I (VP Đảng ủy chuẩn bị)

 

THỨ TƯ NGÀY 09/11/2016

 

Phó Hiệu trưởng Vũ Hải Quân làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

(cả ngày)

Họp hội đồng đánh giá hiệu quả hoạt động của các TT trực thuộc Trường

Địa điểm: Phòng F.102

 

THỨ NĂM NGÀY 10/11/2016

 

Phó Hiệu trưởng Châu Văn Tạo làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

(cả ngày)

Họp hội đồng đánh giá hiệu quả hoạt động của các TT trực thuộc Trường

Địa điểm: Phòng F.102

09:00

Lễ trao học bổng Tuệ Tĩnh

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng Công tác Sinh viên chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY  11/11/2016

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Hội nghị khoa học Trường lần thứ 10

Địa điểm: Phòng F.102, Hội trường I (Phòng KHCN chuẩn bị)

14:00

Hiệu trưởng tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên

Địa điểm: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

 

THỨ BẢY NGÀY  12/11/2016

08:30

Bảo vệ luận án TS cấp cơ sở đào tạo cho NCS Võ Thị Ngọc Mỹ chuyên ngành Vi sinh vật học

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC:

Cập nhật ( 29/11/2016 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab