Tiếng Việt English
 
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
10.1.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
TĐ-KT năm học 2006-2007 ( cấp ĐHQG-HCM ) In E-mail
 

Các tập thể và cá nhân Trường ĐHKH Tự Nhiên

Đã đạt danh hiệu thi đua năm học 2006-2007

( từ cấp ĐHQG trở lên )

1/ Cờ thi đua Chính phủ ( Quyết định số 337/QĐ-TTg ngày 28/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ ) :

Tập thể Trường ĐHKH Tự Nhiên

2/ Chiến sĩ thi đua toàn quốc ( Quyết định số 189/QĐ-TTg ngày 14/2/2008 của Thủ tướng Chính phủ ) :

Hồ Huỳnh Thùy Dương, Phòng Đào tạo SĐH  

3/ Chiến sĩ thi đua ĐHQG-HCM ( Quyết định số 920/QĐ-ĐHQG-TĐKT ngày 25/9/2007 của ĐHQG Tp.HCM )

 • 1. ThS. Nguyễn Thanh Hương, Phó Hiệu trưởng
 • 2. PGS, TS Dương Anh Đức, Phó Hiệu trưởng
 • 3. PGS, TS Dương Minh Đức, Trưởng Bộ môn Giải tích, Khoa Toán -Tin học
 • 4. Bà Nguyễn Tuyết Phương, Bí thư ĐTN
 • 5. PGS, TS Trần Linh Thước, Phó Hiệu trưởng
 • 6. TS. Châu Văn Tạo, Phó Trưởng Khoa Vật lý
 • 7. ThS. Trần Công Lý, Trưởng Phòng QTTB
 • 8. TS. Nguyễn Kim Quang, Trưởng Phòng Đào tạo
 • 9. ThS. Lê Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng Phòng TC-HC
 • 10. TS. Trần Triết, Phó Trưởng Khoa Sinh
 • 11. PGS, TS Bùi Thọ Thanh, Khoa Hoá
 • 12. PGS, TS Bùi Trang Việt, Trưởng Bộ SLTV, Khoa Sinh
 • 13. TS. Nguyễn Bá Hoài Anh, Trưởng Bộ môn Hoá phân tích, Khoa Hoá
 • 14. ThS. Lê Vũ Tuấn Hùng, Phó Trưởng Khoa Vật lý
 • 15. PGS, TS Nguyễn Thị Phương Thoa, Trưởng Bộ môn Hoá Lý, Khoa Hoá
 • 16. TS. Hoàng Ngọc Cường, Trưởng Phòng KHCN&QHQT
 • 17. TS. Trần Lê Quan, Trưởng Phòng TN Phân tích trung tâm

4/ Tập thể Lao động Xuất sắc ĐHQG-HCM ( Quyết định số 932/QĐ-ĐHQG-TĐKT ngày 25/9/2007 của ĐHQG Tp.HCM )

 • 1. Trường ĐHKH Tự Nhiên
 • 2. Khoa Hoá
 • 3. Khoa Toán - Tin học
 • 4. Bộ môn Cơ học, Khoa Toán - Tin học
 • 5. Khoa Vật lý
 • 6. Ban QLCS Linh Trung
 • 7. Khoa Sinh
 • 8. Khoa Địa chất
 • 9. Phòng Tổ chức - Hành chính
 • 10. Phòng Quản trị Thiết bị
 • 11. Bộ môn Hoá Lý, Khoa Hoá
 • 12. Bộ môn Hoá Hữu cơ, Khoa Hoá
 • 13. Khoa Công nghệ Thông tin
 • 14. Bộ môn Vật lý Tin học, Khoa Vật lý
 • 15. Ban Xuất bản
 • 16. Phòng Đào tạo
 • 17. Phòng Đào tạo Sau đại học
 • 18. Bộ môn Vi sinh, Khoa Sinh
 • 19. Phòng Công tác Chính trị - SV
 • 20. Bộ môn Vật lý Ứng dụng, Khoa Vậ lý
 • 21. Bộ môn Sinh hoá, Khoa Sinh
 • 22. Bộ môn Giải tích, Khoa Toán - Tin học
 • 23. Phòng Thí nghiệm Phân tích trung tâm
 • 24. Bộ môn Sinh lý Thực vật, Khoa Sinh
 • 25. Bộ môn Khoa học Máy tính, Khoa CNTT
 • 26. Bộ môn Công nghệ Sinh học PT & MT, Khoa Sinh
 • 27. Phòng KHCN&QHQT
 • 28. Phòng Tài vụ
 • 29. Bộ môn Công nghệ Sinh học TV & CHSH, Khoa Sinh
 • 30. Trung tâm Tin học
 • 31. Bộ môn Công nghệ phần mềm, Khoa CNTT

 

Cập nhật ( 04/06/2008 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab