Tiếng Việt English
 
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
16.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
THÔNG BÁO 03 CÔNG KHAI In E-mail

THÔNG BÁO CÔNG KHAI NĂM HỌC 2013-2014

-       Thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên cơ hữu:

nhansu2013-2014

-       Thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học – bậc đại học:

daihoc2013-2014

-       Thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học – bậc sau đại học:


-       Thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học:

cosovatchat2013-2014

-       Thông tin tài chính:

taichinh2013-2014

 

 

THÔNG BÁO CÔNG KHAI NĂM HỌC 2014-2015

-       Thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên cơ hữu:

nhansu2014-2015

-       Thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học – bậc đại học:

daihoc2014-2015

-       Thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học – bậc sau đại học:

 

-       Thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học:

cosovatchat2014-2015

          -       Thông tin tài chính:

            taichinh2014-2015

 

THÔNG BÁO CÔNG KHAI NĂM HỌC 2015-2016

-       Thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên cơ hữu:

nhansu2015-2016

-       Thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học – bậc đại học:

daihoc2015-2016

-       Thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học – bậc sau đại học:


-       Thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học:

cosovatchat2015-2016

         -       Thông tin tài chính.

            taichinh2015-2016

 

THÔNG BÁO CÔNG KHAI NĂM HỌC 2016-2017

-       Thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên cơ hữu:

nhansu_2016-2017

-       Thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học – bậc đại học:

daihoc_2016-2017

-       Thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học – bậc sau đại học:

  saudaihoc_2016-2017

-       Thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học:

cosovatchat_2016-2017

         -       Thông tin tài chính.

         taichinh_2016-2017

 

Cập nhật ( 28/11/2016 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
Thông báo thanh tra
Thông báo pháp chế
Thông báo sở hữu trí tuệ
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab