Tiếng Việt English
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
3.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 28/11/2016 đến 03/12/2016) In E-mail

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

                                                                  LỊCH CÔNG TÁC

                                                     (Tuần 28/11/2016 đến 03/12/2016)

 

THỨ HAI NGÀY 28/11/2016

08:00

(cả ngày)

Khai mạc kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục Trường ĐH KHTN

Địa điểm: Hội trường I

09:00

Họp giao ban xây dựng cơ bản Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

Địa điểm: Cơ sở Linh Trung – Thủ Đức (Phòng QTTB chuẩn bị)

 

THỨ BA NGÀY 29/11/2016

08:00

(cả ngày)

Làm việc với Đoàn Kiểm định chất lượng giáo dục

Địa điểm: Phòng I.23, Phòng I.41, Phòng I.42, Phòng I.44

 

THỨ TƯ NGÀY 30/11/2016

07:30

(cả ngày)

Làm việc với Đoàn Kiểm định chất lượng giáo dục

Địa điểm: Phòng I.23, Phòng I.41, Phòng I.42, Phòng I.44

14:00

Đoàn đánh giá phỏng vấn người học

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng KT & ĐBCL chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 01/12/2016

08:00

(Cả ngày)

Làm việc với Đoàn Kiểm định chất lượng giáo dục

Địa điểm: Phòng I.23

08:00

(Cả ngày)

Lớp tập huấn Viện IRD (Pháp)

Địa điểm: Phòng F.102 (Khoa Sinh học - CNSH chuẩn bị)

10:30

Đoàn đánh giá làm việc với BGH

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng KT & ĐBCL chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY  02/12/2016

07:30

(Buổi sáng)

Bế mạc kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục Trường ĐH KHTN

Địa điểm: Hội trường I

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: 

Cập nhật ( 28/11/2016 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab