Tiếng Việt English
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
4.1.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Thông báo V/v lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của Nhà trường học kỳ 1/2016 - 2017 In E-mail

 

ĐH QUỐC GIA TP. HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

____________

Số:  154/TB-KHTN-CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 11 năm 2016

 

THÔNG BÁO

V/v lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của
Nhà trường học kỳ 1/2016 - 2017

_______________

 

Thu thập ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy trong nhà trường là một công tác quan trọng nhằm từng bước đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo của trường ĐH Khoa học Tự nhiên. Để góp phần vào công tác này nhà trường đề nghị các sinh viên (bậc đại học và cao đẳng) tham gia đánh giá tại website http://portal.hcmus.edu.vn/ theo như hướng dẫn sau:

-         Đăng nhập vào tài khoản sinh viên trên hệ thống Potal.

-         Vào nhóm chức năng "Khảo sát/đánh giá" và lựa chọn các phiếu đánh giá:

o      Phiếu đánh giá môn học HK1/2016-2017 (CD): tất cả các sinh viên bậc Cao đẳng

o      Phiếu đánh giá môn học HK1/2016-2017 (ĐH): tất cả các sinh viên bậc Đại học chính quy.

Các sinh viên khi tham gia đánh giá tùy theo số lượng phiếu đánh giá sẽ được đề xuất cộng tối đa 10 điểm vào Điểm rèn luyện năm học 2016 - 2017 (quy định tại mục 2 - Ý thức và kết quả chấp hành nội quy, quy chế trong Nhà trường theo Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên).

Thời gian thực hiện: từ ngày 30/11/2016 đến hết ngày 31/12/2016.

Đề nghị các sinh viên tích cực tham gia đóng góp ý kiến.

 

Nơi nhận:

-          Ban giám hiệu;

-          P.Đào tạo;

-          Phòng KT&ĐBCL;

-          Đoàn TN, Hội SV;

-          BCN các khoa;

-         Lưu: VT,CTSV.

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

Văn Chí Nam

 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab