Tiếng Việt English
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
1.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Thông báo reset mật khẩu email (đối với những SV quên mật khẩu) HK1/2016-2017 In E-mail

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

_______________

Số: 156/TB-KHTN-CTSV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

TP. HCM, ngày 01 tháng 12 năm 2016

 

THÔNG BÁO

Về việc reset mật khẩu email sinh viên (đối với SV quên mật khẩu) học kỳ 1/2016-2017

___________________________

 

Nhà trường thông báo lịch reset mật khẩu email sinh viên (dạng   Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó ) đối với những SV quên mật khẩu như sau:

Địa điểm và thời gian reset mật khẩu email SV học kỳ 1/2016-2017 như sau:

1.      Địa điểm: Phòng Công tác Sinh viên cả 2 cơ sở

2.      Thời gian: từ ngày 05/12 đến hết ngày 16/12/2016

- Phòng CTSV cơ sở 1: sáng từ 8g đến 11g; chiều từ 13g30 đến 16g30

- Phòng CTSV cơ sở 2: sáng từ 8g đến 11g30; chiều từ 13g30 đến 15g

SV mang Thẻ SV đến Phòng Công tác Sinh viên để được reset mật khẩu. Sau thời gian trên, bộ phận quản trị hệ thống email sẽ không giải quyết thêm trường hợp nào trong học kỳ này.

 

Nơi nhận:

-         Ban Giám Hiệu;

-         BCN các Khoa;

-         Đoàn TN, Hội SV;

-         Lưu: VT, CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG P. CÔNG TÁC SINH VIÊN

P. TRƯỞNG PHÒNG

Phạm Nguyễn Thùy Dương

(đã ký)

 

 

Cập nhật ( 02/12/2016 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab