Tiếng Việt English
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
4.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 05/12/2016 đến 10/12/2016) In E-mail

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

                                                                LỊCH CÔNG TÁC

                                                      (Tuần 05/12/2016 đến 10/12/2016)

 

THỨ HAI NGÀY 05/12/2016

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Họp giao ban Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

Thành phần: BGH, lãnh đạo Phòng/Khoa

Địa điểm: Phòng F.102

09:00

Họp giao ban xây dựng cơ bản Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

Địa điểm: Cơ sở Linh Trung – Thủ Đức (Phòng QTTB chuẩn bị)

13:30

Lớp tập huấn Khoa Sinh học – CNSH và viện IRD (Pháp)

Địa điểm: Phòng F.102 (Khoa Sinh học – CNSH chuẩn bị)

14:30

Tiếp đoàn Carthage Global (London, UK)

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng QHQT - QLDA chuẩn bị)

 

THỨ BA NGÀY 06/12/2016

 

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Kim Quang làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Hội thảo VNU – Hallym joint Symposium

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHQT - QLDA chuẩn bị)

09:30

Tiếp đoàn GS Milano (ĐH Florence, Italy)

Địa điểm: Phòng I.11 (Khoa Vật lý - VLKT chuẩn bị)

13:30

Họp hội đồng thẩm định đề tài cấp ĐHQG

Địa điểm: Phòng I.12 (Ban KH&CN chuẩn bị)

 

THỨ TƯ NGÀY 07/12/2016

 

Phó Hiệu trưởng Vũ Hải Quân làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 

 

 

THỨ NĂM NGÀY 08/12/2016

 

Phó Hiệu trưởng Châu Văn Tạo làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:30

Tổ chức phổ biến Quy chế học vụ CH-K26

Địa điểm: Giảng đường 1

 

THỨ SÁU NGÀY  09/12/2016

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Họp mặt kỷ niệm 10 năm chương trình Thạc sĩ Toán ứng dụng Việt Pháp

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHQT - QLDA chuẩn bị)

08:30

Tiếp đoàn Giáo sư Trường ĐH Graz (Áo)

Địa điểm: Phòng I.11 (Khoa Địa chất chuẩn bị)

09:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Hóa hữu cơ

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ BẢY NGÀY  10/12/2016

13:30

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Quang

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: 

Cập nhật ( 02/12/2016 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab