Tiếng Việt English
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
co so vat chat_ ptn hoa phan tich_ khoa mt.1.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 12/12/2016 đến 17/12/2016) In E-mail

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

                                                   LỊCH CÔNG TÁC

                                                       (Tuần 12/12/2016 đến 17/12/2016)

 

THỨ HAI NGÀY 12/12/2016

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Họp Phòng Khảo thí – Đảm bảo Chất lượng

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Khảo thí – Đảm bảo Chất lượng chuẩn bị)

09:00

Họp giao ban xây dựng cơ bản Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

Địa điểm: Cơ sở Linh Trung – Thủ Đức (Phòng QTTB chuẩn bị)

10:00

Họp Khoa Sinh + BM Di truyền + Phòng Tổ chức Hành chính

Địa điểm: Phòng I.12

10:00

Tiếp Viện IRD (Pháp)

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHQT - QLDA chuẩn bị)

13:30

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Khoa học Máy tính (ICT)

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

14:00

Họp trung tâm nghiên cứu ứng dụng CNC trong Nông nghiệp

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng QHQT - QLDA chuẩn bị)

 

 

THỨ BA NGÀY 13/12/2016

 

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Kim Quang làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

09:00

Tiếp đoàn ĐH Kyushu (Nhật Bản)

Địa điểm: Phòng F.102 (Khoa Vật lý - VLKT chuẩn bị)

14:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ Sinh học

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ TƯ NGÀY 14/12/2016

 

Phó Hiệu trưởng Vũ Hải Quân làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

09:30

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Hóa hữu cơ

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

14:00

Họp hội đồng nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG (PGS.TS Nguyễn Thời Trung)

Địa điểm: Phòng I.12

 

THỨ NĂM NGÀY 15/12/2016

 

Phó Hiệu trưởng Châu Văn Tạo làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Quang

Địa điểm: BM VL Ứng dụng (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

09:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Hóa hữu cơ

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

14:30

Tiếp đoàn Lãnh sự quán Pháp HCM

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng QHQT - QLDA chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY  16/12/2016

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Hóa hữu cơ

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

14:00

Tiếp đoàn Lãnh sự quán Đài Loan HCM

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHQT - QLDA chuẩn bị)

 

THỨ BẢY NGÀY  17/12/2016

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Xác suất

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: 

Cập nhật ( 12/12/2016 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab