Tiếng Việt English
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
11.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Thông báo kết quả xét khen thưởng sinh viên năm học 2015-2016 In E-mail

 
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

________________

Số:  123/TB-KHTN-CTSV

 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________________

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 2016

 
THÔNG BÁO

v/v kết quả xét khen thưởng sinh viên năm học 2015 - 2016

 

Nhằm động viên, khuyến khích các sinh viên có thành tích xuất sắc, trong năm học 2015 - 2016 Nhà trường đã thực hiện công tác xét khen thưởng theo các quy định như sau:

1.        Điều kiện xét khen thưởng:

-    Có điểm rèn luyện năm học 2015 - 2016 ≥ 70.

-    Không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên.

2.        Kết quả xét khen thưởng:

-    40 tập thể tập thể sinh viên xuất sắc trong các hoạt động học thuật, văn nghệ, thể thao

-    23 cá nhân sinh viên có thành tích cao trong các cuộc thi cấp ĐHQG, cấp Thành, cấp Quốc gia và cấp Quốc tế.

-    121 cá nhân sinh viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Ban đại diện lớp, xuất sắc trong hoạt động phong trào, xuất sắc trong hoạt động học thuật và xuất sắc trong hoạt động nghiên cứu khoa học.

Danh sách cá nhân/tập thể nhận tiền mặt tại Phòng CTSV cơ sở Nguyễn Văn Cừ (từ ngày 16/12/2016 - 29/12/2016): Xem danh sách đính kèm

Danh sách cá nhân được chuyển khoản (sinh viên kiểm tra tài khoản vào ngày 29/12/2016 để nhận tiền):  Xem danh sach đính kèm

Các cá nhân/tập thể sinh viên có tên trong danh sách vui lòng liên hệ trực tiếp Phòng CTSV để nhận giấy khen (sinh viên khóa 2015 bậc Đại học nhận tại cơ sở Linh Trung, các sinh viên còn lại nhận tại cơ sở Nguyễn Văn Cừ).

 

Nơi nhận:

-            Như trên;

-            Lưu: VT, CTSV.

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

Văn Chí Nam

 

Cập nhật ( 15/12/2016 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab