Tiếng Việt English
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
11.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 19/12/2016 đến 24/12/2016) In E-mail

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

                                                                  LỊCH CÔNG TÁC

                                                    (Tuần 19/12/2016 đến 24/12/2016)

 

THỨ HAI NGÀY 19/12/2016

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

09:00

Họp giao ban xây dựng cơ bản Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

Địa điểm: Cơ sở Linh Trung – Thủ Đức (Phòng QTTB chuẩn bị)

14:00

Họp chương trình đào tạo

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo chuẩn bị)

15:00

Đại học Quốc Gia họp

Địa điểm: Phòng I.11

 

THỨ BA NGÀY 20/12/2016

 

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Kim Quang làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ Sinh học

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

13:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Vi sinh

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ TƯ NGÀY 21/12/2016

 

Phó Hiệu trưởng Vũ Hải Quân làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 

 

 

THỨ NĂM NGÀY 22/12/2016

 

Phó Hiệu trưởng Châu Văn Tạo làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 

 

 

THỨ SÁU NGÀY  23/12/2016

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Sinh thái

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

09:00

Họp hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Nhà nước (Chủ nhiệm: Thạc sĩ Phan Kim Ngọc)

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng KHCN & QLDA chuẩn bị)

14:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp ĐVCM cho NCS Hoàng Thị Thu chuyên ngành Vật Lý Chất Rắn

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ BẢY NGÀY  24/12/2016

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Giải tích

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

09:00

Họp Ban biên tập tạp chí Toán học Việt Nam

Địa điểm: Phòng I.11 (Khoa Toán chuẩn bị)

13:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Giải tích

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC:

 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab