Tiếng Việt English
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
co so vat chat_ ptn hoa phan tich_ khoa mt.1.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 26/12/2016 đến 31/12/2016) In E-mail

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

                                             

                                                   LỊCH CÔNG TÁC

                                                     (Tuần 26/12/2016 đến 31/12/2016)

 

THỨ HAI NGÀY 26/12/2016

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:30

Họp tuyển sinh Khóa 2017

Thành phần: Ban Giám Hiệu, Chủ nhiệm Khoa, Phòng Đào tạo

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo chuẩn bị)

09:00

Họp giao ban xây dựng cơ bản Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

Địa điểm: Cơ sở Linh Trung – Thủ Đức (Phòng QTTB chuẩn bị)

09:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Toán Ứng dụng

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ BA NGÀY 27/12/2016

 

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Kim Quang làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Di truyền

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Hóa hữu cơ

Địa điểm: Thư viện lầu 10 nhà I (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

14:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ Sinh học

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ TƯ NGÀY 28/12/2016

 

Phó Hiệu trưởng Vũ Hải Quân làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Khoa học Vật liệu

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Sinh học

Địa điểm: Thư viện lầu 10 nhà I (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Sinh lý thực

Địa điểm: Phòng I.33 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

08:30

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Hóa hữu cơ

Địa điểm: Phòng F.204 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

09:00

Họp hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Nhà nước (Chủ nhiệm: Thạc sĩ Phan Kim Ngọc)

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng KHCN & QLDA chuẩn bị)

13:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Vi sinh

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

13:30

Họp đánh giá PTN trọng điểm tại Trường

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng KHCN chuẩn bị)

14:00

Họp Cán bộ chủ chốt

Thành phần: BGH, Trưởng các Đơn vị, Giám đốc Thư viện, Giám đốc Trung tâm, Trưởng PTN cấp trường.

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Tổ chức Hành chính chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 29/12/2016

 

Phó Hiệu trưởng Châu Văn Tạo làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp ĐVCM cho NCS Trần Quốc Duy chuyên ngành Toán Ứng dụng

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ Sinh học

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

08:30

Dự Hội nghị Thường niên – 2016.

Địa điểm: Hội trường Nhà điều hành ĐHQG-HCM

09:30

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp ĐVCM cho NCS Trần Ngọc Tâm chuyên ngành Toán Ứng dụng

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

13:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ Sinh học

Địa điểm: Thư viện lầu 10 nhà I (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

14:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Vi sinh

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY  30/12/2016

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Hóa hữu cơ

Địa điểm: Phòng I.31 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Vi sinh

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Di truyền

Địa điểm: Thư viện lầu 10 nhà I (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

08:00

Dự Hội nghị Kế hoạch - Tài chính.

Địa điểm: Phòng 512 – Nhà điều hành ĐHQG-HCM

13:00

Hội nghị Đại biểu cán bộ viên chức trường Đại học Khoa học Tự nhiên năm 2016-2017

Thành phần: Theo thư triệu tập của Hiệu Trưởng

Địa điểm: Hội trường I

14:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Hóa lý

Địa điểm: Phòng I.31 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

14:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Di truyền

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ BẢY NGÀY  31/12/2016

08:30

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp ĐVCM cho NCS Huỳnh Hữu Nghĩa chuyên ngành Hệ thống Thông tin

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: 

Cập nhật ( 24/12/2016 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab