Tiếng Việt English
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
12.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 09/01/2017 đến 14/01/2017) In E-mail

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 

                                                                  LỊCH CÔNG TÁC

                                                         (Tuần 09/01/2017 đến 14/01/2017)

 

THỨ HAI NGÀY 09/01/2017

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

Cả ngày

Hội nghị triển khai kế hoạch chiến lược Trường ĐH KHTN (2016 – 2020) tầm nhìn 2030

Thành phần: BGH, Lãnh đạo các đơn vị

 

THỨ BA NGÀY 10/01/2017

 

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Kim Quang làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

09:00

Họp phân tích chất lượng Đảng viên

Địa điểm: Phòng I.11 (Văn phòng Đảng ủy chuẩn bị)

 

THỨ TƯ NGÀY 11/01/2017

 

Phó Hiệu trưởng Vũ Hải Quân làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:30

Hội thảo BK21+ (Hàn Quốc)

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHQT và Khoa Sinh học - CNSH chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 12/01/2017

 

Phó Hiệu trưởng Châu Văn Tạo làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

10:00

Họp chương trình đào tạo tiếng Pháp AUF

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHQT chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY  13/01/2017

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 

 

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: 

Cập nhật ( 06/01/2017 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab