Tiếng Việt English
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
3.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 13/02/2017 đến 18/02/2017) In E-mail

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 

                                                           LỊCH CÔNG TÁC

                                                        (Tuần 13/02/2017 đến 18/02/2017) 

 

THỨ HAI NGÀY 13/02/2017

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 

 


THỨ BA NGÀY 14/02/2017

 

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Kim Quang làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 

 


THỨ TƯ NGÀY 15/02/2017

 

Phó Hiệu trưởng Vũ Hải Quân làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 

 


THỨ NĂM NGÀY 16/02/2017

 

Phó Hiệu trưởng Châu Văn Tạo làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

09:00

Họp triển khai giới thiệu đào tạo SĐH cho các tỉnh Tây Nam Bộ

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo Sau đại học chuẩn bị)

14:00

Tiếp đoàn Arizona State University (Mỹ)

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)

14:00

Tiếp đoàn ĐH California State (Mỹ)

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY  17/02/2017

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

09:00

Cả ngày

Hội nghị cán bộ “giới thiệu nguồn quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý giai đoạn 2020-2025”

Địa điểm: Hội trường I

10:00

Tiếp đoàn Chungnam National University (Hàn Quốc)

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: 

Cập nhật ( 17/02/2017 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab