Tiếng Việt English
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
11.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 13/03/2017 đến 18/03/2017) In E-mail

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 

                                                                   LỊCH CÔNG TÁC

                                                  (Tuần 13/03/2017 đến 18/03/2017)

 

THỨ HAI NGÀY 13/03/2017

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Cả ngày

Đoàn kiểm toán Nafosted làm việc tại Trường

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KHTC, KHCN chuẩn bị)


THỨ BA NGÀY 14/03/2017

 

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Kim Quang làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Cả ngày

Đoàn kiểm toán Nafosted làm việc tại Trường

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KHTC, KHCN chuẩn bị)


THỨ TƯ NGÀY 15/03/2017

 

Phó Hiệu trưởng Vũ Hải Quân làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Cả ngày

Đoàn kiểm toán Nafosted làm việc tại Trường

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KHTC, KHCN chuẩn bị)


THỨ NĂM NGÀY 16/03/2017

 

Phó Hiệu trưởng Châu Văn Tạo làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:30

Tiếp đoàn ĐH Arizona (Mỹ)

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)

10:00

Họp góp ý quy định hoạt động đối ngoại và quản lý dự án

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)


THỨ SÁU NGÀY  17/03/2017

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Khoa Công nghệ Thông tin tổ chức buổi tọa đàm với doanh nghiệp

Địa điểm: Phòng F.102 (Khoa CNTT chuẩn bị)


CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: 

Cập nhật ( 13/03/2017 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab