Tiếng Việt English
 
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
8.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Thông báo kết quả dự kiến Điểm rèn luyện sinh viên bậc Đại học HK1/2016-2017 (cập nhật đến 14/3/2017) In E-mail

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ
KẾT QUẢ RÈN LUYỆN SV

_____________

Số:    15/TB-KHTN-CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________________

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 3 năm 2017

 

 

THÔNG BÁO

Kết quả dự kiến Điểm rèn luyện sinh viên bậc Đại học HK1/2016-2017

_______________________

     

Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện thông báo kết quả Điểm rèn luyện DỰ KIẾN HK1/2016 - 2015 và hướng dẫn tiếp nhận khiếu nại như sau:

1.                     Kết quả Điểm rèn luyện DỰ KIẾN HK1/2016-2017: Xem file đính kèm

2.                     Thời gian và địa điểm tiếp nhận khiếu nại: từ ngày 13/3/2017 - 28/3/2017

Nội dung

Nơi tiếp nhận

Email các cán bộ phụ trách

Mục 5

Khoa

Toán: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

CNTT: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

Vật lý + HDH + KTHN: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

Hóa: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

Sinh + CNSH: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

Địa chất: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

KHMT + CNMT: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

KHVL: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

ĐTVT: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

Các mục còn lại

Phòng CTSV

Nộp bản photo các Giấy chứng nhận đã tham gia hoạt động (có xác nhận của đơn vị tổ chức) tại phòng CTSV hoặc qua email Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

Lưu ý:

-   Sử dụng Email sinh viên để liên hệ với Nhà trường

-   Tiêu đề: MSSV - DRL HK1/16-17

-   Đính kèm theo các bản scan Giấy chứng nhận đã tham gia hoạt động (có xác nhận của đơn vị tổ chức)

 Các email gửi về phòng không đúng quy định sẽ không được trả lời

 

3.                     Một số nội dung cần lưu ý theo quy chế mới áp dụng từ năm học 2016 - 2017

Mục

Nội dung hoạt động

Điểm

1.3.5

Sinh viên là tác giả bài báo khoa học được đăng tải (có phản biện)

+10đ/bài

2.5

Không tham gia Sinh hoạt công dân đầu khóa (K2016), đầu năm (K2014, 2015) và cuối khóa (K2013)

0đ mục 2

3.5

Tham gia huy động lực lượng từ cấp khoa trở lên (tối đa 4 lần/hk)

+3đ/lần

3.6

Thành viên câu lạc bộ sở thích

+5đ/hk

4.6

Ý thức chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước (HK1: Luật Bảo hiểm Y tế)

Các sinh viên bị trừ điểm tại mục này có thể nộp bản photo thẻ BHYT về P.CTSV để cộng điểm bổ sung

-15đ khi vi phạm

6.2

Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ (có giấy chứng nhận)

+20đ/hk

6.3

Sinh viên thuộc diện hộ nghèo/hộ cận nghèo 2016 (nộp Sổ hoặc giấy chứng nhận hộ nghèo/Cận nghèo 2016 về P.CTSV)

+20đ/hk

 

4.                     Danh mục các hoạt động đã được cộng điểm trong Hk1/16-17: Xem file đính kèm

 

Cập nhật thêm 1 số hoạt động mới

 

 

1.3.2 Cuộc thi Stem Cell
1.3 CLB học thuật Marianest
2.3 Đội Văn minh học đường
3.3 SH-CNSH giao lưu tân sinh viên
3.5 HDLL đón tàu Thanh niên Đông Nam Á
3.6 CLB lý luận trẻ
4.4 Hoạt động tình nguyện Bee Happy

 

Đề nghị các sinh viên đọc kỹ quy chế đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy (Xem nội dung đính kèm) và danh mục hoạt động trên để thực hiện khiếu nại đúng thời gian quy định. Sau thời hạn trên Hội đồng Trường sẽ công bố kết quả chính thức và không tiếp nhận bất kỳ khiều nại nào khác.

 Nơi nhận:

-            Ban giám hiệu;

-            BCN các Khoa;

-            Đoàn TN, Hội SV;

-            Lưu: VT, CTSV.

TM. HỘI ĐỒNG

ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC

Văn Chí Nam

 

Cập nhật ( 14/03/2017 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab