Tiếng Việt English
 
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
5.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Thông báo xét tuyển chương trình đào tạo Thạc sĩ QCF, ICT phối hợp giữa ĐH KHTN và Viện JVN-ĐHQG-HCM năm 2017 In E-mail

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 


Số: 233/KHTN-SĐH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


TP Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 3 năm 2017

 

THÔNG BÁO

XÉT TUYỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ

Chương trình phối hợp đào tạo giữa Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên

và Viện John von Neumann – ĐHQG-HCM

http://www.hcmus.edu.vn

 

Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên-HCM, Viện John von Neumann–ĐHQG-HCM thông báo xét tuyển chương trình đào tạo thạc sĩ các chuyên ngành sau:

 

1.  Chuyên ngành Công nghệ Thông tin và Truyền thông (ICT):

        1.1. Chỉ tiêu xét tuyển:        50

        1.2. Đối tượng xét tuyển:

-          Các thí sinh tốt nghiệp đại học loại khá trở lên thuộc nhóm ngành Công nghệ Thông tin, ngành Điện tử-Viễn thông, ngành Toán-Tin học của các trường Đại học trong nước hay ngoài nước.

-          Học viên cao học năm thứ nhất thuộc nhóm ngành Công nghệ Thông tin, ngành Điện tử-Viễn thông, ngành Toán-Tin học của các trường Đại học trong nước hay ngoài nước.

        1.3. Điều kiện và tiêu chuẩn xét tuyển:

-          Có đủ sức khoẻ để học tập.

-          Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định của cơ sở đào tạo.

-          Đạt trình độ ngoại ngữ theo quy định (xem mục 3)

 

2.  Chuyên ngành Toán ứng dụng hướng Tài chính Tính toán Định lượng (QCF):

        2.1. Chỉ tiêu xét tuyển:        40

        2.2. Đối tượng xét tuyển:

-          Các thí sinh tốt nghiệp đại học trong nước và ngoài nước thuộc nhóm ngành: Toán ứng dụng, Toán-Tin học, Vật lý, Khoa học Máy tính, Công nghệ Thông tin, Kinh tế, Tài chính và Ngân hàng.

        2.3. Điều kiện và tiêu chuẩn xét tuyển:

-          Có đủ sức khỏe để học tập.

-          Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định của cơ sở đào tạo.

-          Đạt trình độ ngoại ngữ theo quy định (xem mục 3)

 

3. Điều kiện ngoại ngữ:

Ngôn ngữ bắt buộc sử dụng cho chương trình này là tiếng Anh. Do đó, thí sinh phải thỏa ít nhất một trong các điều kiện sau:

a. Bằng đại học hay sau đại học ở nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong học tập là tiếng Anh, hoặc

b. Bằng đại học của các chương trình tiên tiến trong nước mà ngôn ngữ sử dụng trong học tập là tiếng Anh không qua phiên dịch, hoặc

c. Có một trong các chứng chỉ: TOEFL ITP (ETS cấp) 450 điểm trở lên, TOEFL iBT 50 điểm trở lên; IELTS 5.0 điểm trở lên; TOEIC 2 kỹ năng (nghe, đọc) 550 điểm trở lên. Các chứng chỉ phải còn giá trị sử dụng trong thời hạn 2 năm kể từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày phỏng vấn xét tuyển, hoặc

d. Tham dự kỳ thi kiểm tra trình độ tiếng Anh do Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia tổ chức và đạt VNU-EPT 7 (201 - 225).

 

4.  Qui trình xét tuyển:

4.1. Phỏng vấn xét tuyển:

Hội đồng chuyên môn sẽ phỏng vấn trực tiếp thí sinh bằng ngôn ngữ tiếng Anh dựa trên một số tiêu chí sau:

-          Khả năng học tập (Intellectual Capability)

-          Động lực tham gia chương trình (Motivation for Participating to this Program)

-          Hướng nghiên cứu quan tâm (Preferred Orientation)

-   Tự đánh giá về kiến thức, khả năng tham gia chương trình (Assessment of Complimentary Knowledge to be Attending the Program)

-          Khả năng tài chánh (Financial Capacity)

-         Kế hoạch học tập – tối đa 2 trang A4 viết tiếng Anh (Personal Statement of Purpose – Two Pages Maximum in English)

-         Nhận xét của giáo sư hướng dẫn bậc đại học (A Letter of Recommendation from a Professor in the Applicant's Bachelor Program)

-         Đối với thí sinh QCF, nếu thấy cần thiết, hội đồng sẽ đề nghị ứng viên tham dự và hoàn thành khóa học Pre-Master (xem mục 4.2)

4.2. Lớp Pre-Master:

-       Thời gian học: dự kiến từ tháng 8/2017 (thời khóa biểu chi tiết sẽ được thông báo sau).

-       Địa điểm học: Viện JVN, ĐHQG TP. HCM, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Thủ Đức

4.3. Phê duyệt danh sách trúng tuyển:

Căn cứ kết quả xét tuyển và kết quả Pre-Master (đối với học viên QCF cần phải tham gia), đánh giá của Hội đồng chuyên môn, Hội đồng tuyển sinh xét duyệt danh sách đề nghị thí sinh trúng tuyển trình Thủ trưởng cơ sở đào tạo phê duyệt danh sách công nhận học viên cao học.

 

5.  Thời gian nộp Hồ sơ dự tuyển, Phỏng vấn xét tuyển và Bổ sung văn bằng:

 

Stt

Nội dung

Đợt 1

1

Phát và nhận hồ sơ

từ ngày ra thông báo đến 16 giờ 00 ngày 21/7/2017

2

Thời gian phỏng vấn

27-28/7/2017 (dự kiến)

3

Bổ sung CC ngoại ngữ

16 giờ 00 ngày 31/8/2016

4

Bổ sung bằng TNĐH

16 giờ 00 ngày 31/8/2016

 

Lưu ý:

-          Thí sinh mua và nộp Hồ sơ tại Phòng Đào tạo sau Đại học, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, Số 227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5, Tp.HCM. Lệ phí hồ sơ: 50.000đ; Lệ phí xét tuyển thạc sĩ: 500.000đ.

-          Các thí sinh chưa có Chứng chỉ ngoại ngữ và Bằng TNĐH phải bổ sung đúng hạn như trên. Sau thời hạn này, trường hợp không nộp bổ sung văn bằng/chứng chỉ ngoại ngữ sẽ bị huỷ kết quả xét tuyển cao học.  

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ tại Phòng Đào tạo Sau đại học Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, TP.HCM, hoặc Viện John von Neumann – ĐHQG TP.HCM, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Thủ Đức http://jvn.edu.vn,

 

 

Nơi nhận:

- Các CSĐT phối hợp

- Web Trường ĐHKHTN

- Cơ quan, Trường học

- ĐHQG.HCM để báo cáo

- Lưu VT, Phòng ĐT SĐH

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Trần Lê Quan

 

Cập nhật ( 21/03/2017 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab