Tiếng Việt English
 
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
7.1.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Thông báo v/v Trợ cấp xã hội bổ sung cho sinh viên khóa 2016 trong HK1/16-17 In E-mail

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

____________

Số: 16/TB-KHTN-CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 3 năm 2017

 

 

THÔNG BÁO

v/v Trợ cấp xã hội bổ sung cho sinh viên khóa 2016 trong HK2/16-17

______________

 

1.      Đối tượng: Sinh viên thuộc diện hộ nghèo vượt khó học tập

-          Điểm trung bình HK1/16-17  7.0

-         Điểm rèn luyện HK1/16-17 65

2.      Hồ sơ:

-         Đơn xin TCXH

-         Giấy chứng nhận Hộ nghèo

-         Bảng điểm học tập HK1/16-17

3.      Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 27/3/2017 - 03/4/2017 tại Phòng CTSV.

 

Nơi nhận:

-          Ban giám hiệu;

-          BCN các Khoa;

-          Đoàn TN;

-          Hội SV;

-         Lưu: VT, CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

 

Văn Chí Nam

Cập nhật ( 23/03/2017 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab