Tiếng Việt English
 
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
6.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Lịch thi lại môn Triết Sau đại học khóa tháng 7/2016 và khóa tháng 9/2016 In E-mail

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 1 năm 2015

 

THÔNG BÁO
 
Lịch thi lần 2 môn Triết khóa tháng 7/2016 và khóa tháng 9/2016
dành cho học viên Sau Đại học

 

 

Phòng Đào tạo Sau đại học, trường Đại học Khoa học Tự nhiên-HCM thông báo lịch thi lần 2 môn Triết (chương trình dành cho học viên sau đại học) khóa tháng 7/2016 và khóa tháng 9/2016 như sau:

 1. Ngày thi:

     Giữa kỳ: 13g30 ngày 30/3/2017 tại phòng: F300

     Cuối kỳ: 13g30 ngày 31/3/2017 tại phòng: C23

 2. Nộp bài khóa luận:

      Cả 2 khóa sẽ nộp khóa luận vào ngày 31/3/2017.

 

TL HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

Lê Đức Phúc

Cập nhật ( 27/03/2017 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab