Tiếng Việt English
 
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
8.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Đăng ký chuyển môn học của lớp cao học ngành Sinh lý động khóa 26/2016 In E-mail

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

 

THÔNG BÁO

v/v Đăng ký môn học chương trình cao học khóa 26/2016 (đợt 1 + đợt 2)
ngành Sinh lý động vật
 
 
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

 

  Lớp cao học ngành Sinh lý động vật khóa 26 (đợt 1 + đợt 2) sẽ mở môn Sinh lý sinh hóa các quá trình trong cơ thể (4 tín chỉ) do TS. Đỗ Minh Sĩ phụ trách thay cho môn Sinh lý đinh dưỡng (3 tín chỉ) không mở trong nhóm học phần 2.

  Đề nghị học viên ngành Sinh lý động đến phòng Đào tạo Sau đại học đăng ký và đóng bổ sung học phí (1 tín chỉ).

  Học viên ngành khác đã đăng ký môn Sinh lý dinh dưỡng muốn chuyển sang môn tự chọn khác hoặc bảo lưu học phí. Học viên đến phòng Sau đại học làm thủ tục thay đổi trước ngày 13/4/2017.

  Mẫu điều chỉnh môn học: Xem file đính kèm

  Thời gian đăng ký: ngày 11/4/2017 đến 13/4/2017.

  Mức thu: 498.000đ/1tín chỉ                                                      

  Thời gian học bắt đầu: 15/4/2017 (thứ 7) lúc 7g30 tại Phòng F202

  Sau thời hạn nêu trên, học viên không đăng ký môn học xem như tự ý không tham gia môn học đó và Nhà trường sẽ không giải quyết đăng ký bổ sung với bất cứ lý do gì.

 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 4 năm 2017

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

  

Lê Đức Phúc

 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab