Tiếng Việt English
 
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
8.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Thông báo Kết quả dự kiến Điểm rèn luyện sinh viên bậc Cao đẳng HK1/2016-2017 In E-mail

                                              

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ
KẾT QUẢ RÈN LUYỆN SV

_____________

Số:  19/TB-KHTN-CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________________

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 4 năm 2017

 

 

THÔNG BÁO

Kết quả dự kiến Điểm rèn luyện sinh viên bậc Cao đẳng HK1/2016-2017

      Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện thông báo kết quả Điểm rèn luyện DỰ KIẾN HK1/2016 - 2017 bậc Cao đẳng và hướng dẫn tiếp nhận khiếu nại như sau:

1.                     Kết quả Điểm rèn luyện DỰ KIẾN HK1/2016-2017: File kết quả dự kiến_new 

2.                     Thời gian và địa điểm tiếp nhận khiếu nại: từ ngày 14/4/2017 - 24/4/2017

  STT

Nội dung

Nơi tiếp nhận khiếu nại

1

Mục 1, Mục 2, Mục 3, Mục 4 và Mục 6

 

Phòng Công tác Sinh viên

2

Mục 5

Đường link khiếu nại:

https://courses.fit.hcmus.edu.vn/mod/feedback/view.php?id=40629&do_show=view

3.                     Một số nội dung cần lưu ý theo quy chế mới áp dụng từ năm học 2016 - 2017

Mục

Nội dung hoạt động

Điểm

1.3.5

Sinh viên là tác giả bài báo khoa học được đăng tải (có phản biện)

+10đ/bài

2.5

Không tham gia Sinh hoạt công dân đầu khóa (K2016), đầu năm (K2014, 2015) và cuối khóa (K2013)

0đ mục 2

3.5

Tham gia huy động lực lượng từ cấp khoa trở lên (tối đa 4 lần/hk)

+3đ/lần

3.6

Thành viên câu lạc bộ sở thích

+5đ/hk

4.6

Ý thức chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước (HK1: Luật Bảo hiểm Y tế)

-15đ khi vi phạm

6.2

Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ (có giấy chứng nhận)

+20đ/hk

6.3

Sinh viên thuộc diện hộ nghèo/hộ cận nghèo 2016

+20đ/hk

 

4.                     Danh mục các hoạt động đã được cộng điểm trong HK1/16-17 bậc CĐ: Xem file đính kèm

Đề nghị các sinh viên đọc kỹ quy chế đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy và danh mục hoạt động trên để thực hiện khiếu nại đúng thời gian quy định. Sau thời hạn trên Hội đồng Trường sẽ công bố kết quả chính thức và không tiếp nhận bất kỳ khiều nại nào khác.

 Nơi nhận:

-            Ban giám hiệu;

-            BCN các Khoa;

-            Đoàn TN, Hội SV;

-            Lưu: VT, CTSV.

TM. HỘI ĐỒNG

ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC

Văn Chí Nam

 

Cập nhật ( 14/04/2017 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab