Tiếng Việt English
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
17.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 08/05/2017 đến 13/05/2017) In E-mail

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

                                                             

                                                                         LỊCH CÔNG TÁC

                                                        (Tuần 08/05/2017 đến 13/05/2017)

 

THỨ HAI NGÀY 08/05/2017

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Họp giao ban tháng 5/2017 Trường ĐH KHTN

Địa điểm: Phòng F.102

14:00

Họp ban đề thi tuyển sinh SĐH

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)


THỨ BA NGÀY 09/05/2017

 

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Kim Quang làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Họp hội đồng nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG (Chủ nhiệm: TS. Trần Trung Hiếu)

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng Khoa học công nghệ chuẩn bị)

14:00

Họp UBKT Đảng ủy Trường với cán bộ sinh viên 2, 3, 4

Địa điểm: Phòng I.11 (VP Đảng ủy chuẩn bị)


THỨ TƯ NGÀY 10/05/2017

 

Phó Hiệu trưởng Vũ Hải Quân làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:30

Đảng ủy họp với ĐTN

Địa điểm: Phòng F.102 (VP Đảng ủy chuẩn bị)

11:00

Họp BTC chương trình Asean SSC 2017

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)

13:00

Họp với ĐHQG

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng QTTB chuẩn bị)


THỨ NĂM NGÀY 11/05/2017

 

Phó Hiệu trưởng Châu Văn Tạo làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

09:00

Hội thảo với Trường ĐH Tsukuba

Địa điểm: Phòng F.102 (Khoa Sinh học - CNSH chuẩn bị)

15:00

Họp hội đồng nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG (Chủ nhiệm: TS. Hoàng Ngọc Cường)

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng Khoa học công nghệ chuẩn bị)


THỨ SÁU NGÀY  12/05/2017

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:30

Uỷ ban kiểm tra Đảng họp

Địa điểm: Phòng I.11 (VP Đảng ủy chuẩn bị)

10:00

Họp triển khai dự án An Giang 2017

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)

13:00

Họp hội đồng liên ngành KHTN và hội đồng CNSH&KHYS của ĐHQG-HCM

Địa điểm: Phòng I.11 (Ban KHCN chuẩn bị)

 


CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: 

Cập nhật ( 10/05/2017 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab