Tiếng Việt English
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
4.1.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 15/05/2017 đến 21/05/2017) In E-mail

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 

                                                 LỊCH CÔNG TÁC

                                             (Tuần 15/05/2017 đến 21/05/2017)

 

THỨ HAI NGÀY 15/05/2017

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

14:00

Giáo sư Israel sang phỏng vấn và cấp học bổng cho Sinh viên

Địa điểm: Phòng I.11 (Khoa Sinh học - CNSH chuẩn bị)


THỨ BA NGÀY 16/05/2017

 

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Kim Quang làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Lễ trao bằng Tiến sĩ – Thạc sĩ năm 2016 - 2017

Địa điểm: Giảng đường 1 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

15:00

Họp với công ty Builwork (Nhật Bản)

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng Thông tin – Truyền thông chuẩn bị)

13:30

Họp đề tài của sở KH&CN tỉnh An Giang

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng KHCN chuẩn bị)


THỨ TƯ NGÀY 17/05/2017

 

Phó Hiệu trưởng Vũ Hải Quân làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

09:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp CSĐT cho NCS Cao Hữu Tiến chuyên ngành Khoa học vật liệu

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)


THỨ NĂM NGÀY 18/05/2017

 

Phó Hiệu trưởng Châu Văn Tạo làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Lễ trao bằng Tiến sĩ – Thạc sĩ năm 2016 - 2017

Địa điểm: Giảng đường 1 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

09:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp CSĐT cho NCS Phạm Kim Ngọc chuyên ngành Khoa học vật liệu

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)


THỨ SÁU NGÀY  19/05/2017

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)


THỨ BẢY NGÀY  20/05/2017

Cả ngày

Tuyển sinh SĐH đợt 1 năm 2017

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

CHỦ NHẬT NGÀY  21/05/2017

Cả ngày

Tuyển sinh SĐH đợt 1 năm 2017

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

09:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp CSĐT cho NCS Vũ Kim Ngọc chuyên ngành Hóa lý thuyết và Hóa lý

Địa điểm: Phòng I.23 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC:

 

 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab