Tiếng Việt English
 
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
11.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Thông báo v/v giảm học phí cho SV thuộc diện thu hồi đất trên địa bàn TP.HCM NH 2016 – 2017 In E-mail

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

____________

Số:  34/TB-KHTN-CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 5 năm 2017

 
 

THÔNG BÁO

v/v giảm học phí cho SV thuộc diện thu hồi đất trên địa bàn

Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2016 - 2017

______________

 

1.      Đối tượng:

Sinh viên thuộc hộ dân có đất bị thu hồi để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn Tp.HCM

 

2.      Chế độ:

Giảm 50% học phí (các Sinh viên đóng đầy đủ học phí tại trường sau đó sẽ được nhận lại khi có thông báo của phòng Công tác Sinh viên). Thời gian miễn giảm đối với mỗi sinh viên là 3 năm (tính cả thời gian học phổ thông).

 

3.      Hồ sơ: Mẫu số 2/GDĐT - 156 (có xác nhận của địa phương, tải mẫu đơn tại đây).

       Sinh viên mang theo Giấy đóng tiền học phí HK1/16-17 và HK2/16-17 để đối chiếu

 

4.      Thời gian:

SV nộp hồ sơ tại phòng Công tác Sinh viên ở cả 02 cơ sở từ ngày 22/5/2017 đến hết ngày 26/5/2017.

 

Nơi nhận:

-          Ban giám hiệu;

-          BCN các Khoa;

-          Đoàn TN;

-          Hội SV;

-         Lưu: VT, CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

 

Văn Chí Nam

 

 

 

 

Cập nhật ( 15/05/2017 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab