Tiếng Việt English
 
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
5.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Thông báo đăng ký học lại đối với khóa cũ lớp HCĐH In E-mail

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 

Số:  56/TB-KHTN-ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                       

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 05 năm 2017

   THÔNG BÁO

 

Về việc đăng ký học phần HK3/16-17

lớp Liên thông ĐH (LTĐH) chính quy

   

Trường thông báo đến sinh viên LTĐH các khóa trước về việc đăng ký học phần HK3 / 2016 - 2017 học cùng 16HCB như sau:

1.       Thời gian: 15/05 đến 19/05/2017. SV xem TKB lớp 16HCB tại link: http://web.hcmus.edu.vn/images/stories/phong_dao_tao/16-17/hk2/tkb_16hcb_hk2_2016_2017.pdf 

2.        Địa điểm:  Phòng Đào tạo (227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5).

3.        Hình thức đóng học phí:  Theo thông báo số 90/TB-KHTN-ĐT ngày     12/05/2017 Về việc thu học phí HK3/16-17 lớp Liên thông ĐH (LTĐH) chính quy.

4.        Danh sách đóng học phí của sinh viên các lớp LTĐH sẽ thông báo trên web Trường, Khoa vào ngày 01/08/2017.

Quá thời hạn trên, những sinh viên chưa hoàn thành đăng ký học phần xem như tự ý nghỉ học.

                                                                                                                             

                                                                                          TL. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                 TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

                                                                                                            

                                                                                                      (Đã ký)

                                                                                                            

                                                                                            TRẦN CAO VINH

Cập nhật ( 16/05/2017 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
Các hệ đào tạo
 
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab