Tiếng Việt English
 
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
2.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Thông báo vv xét tặng giải thưởng Lê Văn Thới dành cho đề tài tốt nghiệp xuất sắc năm 2017 In E-mail

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  92/TB-KHTN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 5 năm 2017

 

THÔNG BÁO

V/v Xét tặng giải thưởng Lê Văn Thới dành cho đề tài tốt nghiệp xuất sắc năm 2017

 

 

1. Đối tượng tham gia:

Sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh của tất cả các Khoa thuộc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐH KHTN), Đại học Quốc gia Tp. HCM (ĐHQG-HCM).

 

2. Cơ cấu giải thưởng:

Giải thưởng LÊ VĂN THỚI năm 2017 bao gồm:

v 1 Giải thưởng dành cho Khóa luận Tốt nghiệp, trị giá 20.000.000 đồng.

v 1 Giải thưởng dành cho Luận văn Thạc sĩ, trị giá 25.000.000 đồng.

v 1 Giải thưởng dành cho Luận án Tiến sĩ, trị giá 30.000.000 đồng.

Ngoài ra mỗi cá nhân nhận giải thưởng sẽ được tặng 1 kỷ niệm chương (trị giá một chỉ vàng) có hình Giáo sư Lê Văn Thới ở mặt trước, có tên và năm của người đạt giải thưởng ở mặt sau.

3. Các tiêu chí chấm điểm:

§  Ban tổ chức giải thưởng sẽ xem xét hồ sơ dựa trên các tiêu chí sau:

§  Đề tài khóa luận/luận văn/luận án phải được thực hiện và bảo vệ tại Trường ĐH KHTN, Thầy Cô hướng dẫn là cán bộ Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM.

§  Thời gian bảo vệ khóa luận tốt nghiệp/luận văn thạc sĩ/luận án tiến sĩ trong khoảng từ ngày 01/01/2016 đến 31/12/2016.

§  Hồ sơ xét giải phải có tối thiểu một bài báo quốc tế có chỉ số ảnh hưởng (Impact Factor, IF)nội dung bài báo phải liên quan trực tiếp đến đề tài khóa luận/luận văn/luận án.

§  Bài báo quốc tế có thể đã có số trang hoặc chỉ mới có DOI, được tính cho đến ngày 30/6/2017.

§  Kết quả xét tuyển dựa vào tổng số IF của các bài báo. Nếu tổng số IF bằng nhau, ưu tiên cho ứng viên là tác giả đứng tên đầu tiên trong nhóm tác giả. Nếu điểm ưu tiên của nhiều ứng viên là bằng nhau, ưu tiên ứng viên có điểm học tập trung bình cao nhất.

4. Các mốc thời gian:

Thời gian ra thông báo: tháng 5 năm 2017

Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày 01/7/2017 đến 10/7/2017 tại Phòng Khoa học Công nghệ (F07), Trường ĐH KHTN, 227 Nguyễn Văn Cừ, P.4, Q.5.

Bộ hồ sơ xét giải thưởng bao gồm:

§  Quyển khóa luận/luận văn/luận án

§  Các bài báo quốc tế có điểm impact factor (IF)

§  Bảng điểm học tập trung bình của sinh viên/học viên cao học/nghiên cứu sinh.

Ban tổ chức sẽ xem xét và niêm yết trích ngang kết quả xét tuyển công khai từ ngày 10/08/2017 đến 25/08/2017 trên trang web Trường ĐH KHTN và bảng thông báo của Nhà trường.

Lễ phát giải được tổ chức vào ngày 03/9/2017 nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh Giáo sư Lê Văn Thới.

 

Nơi nhận:

-   Khoa, BM, PTN;

-   Phòng Ban;

-  SV, HVCH, NCS;

-  Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký) 

 

Trần Linh Thước

Cập nhật ( 25/05/2017 )
 
Tin Khoa Học Công Nghệ
 
Đề tài nghiệm thu trong tuần
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab