Tiếng Việt English
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
17.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 22/05/2017 đến 27/05/2017) In E-mail

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 

                                                                 LỊCH CÔNG TÁC

                                                     (Tuần 22/05/2017 đến 27/05/2017)

           Phòng Đào tạo Sau đại học sử dụng phòng F.102 từ ngày 25/5 đến 31/5/2017

 

THỨ HAI NGÀY 22/05/2017

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Sinh thái

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

08:30

Phỏng vấn NCS

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

09:00

Họp kick-off chương trình ASEAN Student Summer Camp 2017

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)


THỨ BA NGÀY 23/05/2017

 

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Kim Quang làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Phỏng vấn NCS

Địa điểm: Phòng F.102 , Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

10:00

Tiếp đoàn Viện Fraunhofer (Đức)

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)


THỨ TƯ NGÀY 24/05/2017

 

Phó Hiệu trưởng Vũ Hải Quân làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 

 


THỨ NĂM NGÀY 25/05/2017

 

Phó Hiệu trưởng Châu Văn Tạo làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:30

Phỏng vấn NCS

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

13:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Vi sinh

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)


THỨ SÁU NGÀY  26/05/2017

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)


CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC:

 

Cập nhật ( 19/05/2017 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab