Tiếng Việt English
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
13.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 29/05/2017 đến 03/06/2017) In E-mail

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 

                                                                   LỊCH CÔNG TÁC

                                                  (Tuần 29/05/2017 đến 03/06/2017)

        Phòng Đào tạo Sau đại học sử dụng phòng F.102 từ ngày 25/5 đến 31/5/2017

 

THỨ HAI NGÀY 29/05/2017

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

14:00

Tiếp đoàn Lãnh sự quán New Zealand

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)


THỨ BA NGÀY 30/05/2017

 

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Kim Quang làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

10:00

Tổ chức giới thiệu học bổng SĐH của viện KT Tokyo

Địa điểm: Phòng I.23 (Khoa Sinh học - CNSH chuẩn bị)

14:00

Họp đoàn KTNN

Địa điểm: Phòng I.12


THỨ TƯ NGÀY 31/05/2017

 

Phó Hiệu trưởng Vũ Hải Quân làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

09:00

Bảo vệ luận án TS cấp CSĐT cho NCS Vũ Bích Ngọc chuyên ngành Sinh lý học Người và Động vật

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)


THỨ NĂM NGÀY 01/06/2017

 

Phó Hiệu trưởng Châu Văn Tạo làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

09:00

Họp nghiệm thu đề tài cấp Trường (ThS. Vũ Bích Ngọc)

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Khoa học công nghệ chuẩn bị)


THỨ SÁU NGÀY  02/06/2017

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

09:00

Họp xét duyệt đề tài NCKH cấp Trường 2017

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng Khoa học công nghệ chuẩn bị)

09:00

Họp mở đào tạo ThS tại các Tỉnh Tây Nam Bộ

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ BẢY NGÀY  03/06/2017

07:30

Khai mạc kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ chuyên viên lên chuyên viên Chính

Địa điểm: Hội trường I

09:00

Thông tin tuyển sinh chương trình Thạc sĩ ICT và QCF của Viện Jonh Von Neumann

Địa điểm: Phòng I.23

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC:

 

Cập nhật ( 26/05/2017 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab