Tiếng Việt English
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
15.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 12/6/2017 đến 17/6/2017) In E-mail

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 

                                                              LỊCH CÔNG TÁC

                                                   (Tuần 12/6/2017 đến 17/6/2017)

 

THỨ HAI NGÀY 12/6/2017

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 

 

 

THỨ BA NGÀY 13/6/2017

 

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Kim Quang làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

17:00

Khóa học tiếng Anh “English for Career Development”

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)

 

 

THỨ TƯ NGÀY 14/6/2017

 

 

Phó Hiệu trưởng Vũ Hải Quân làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

09:00

Họp đấu thầu thiết bị

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng QTTB chuẩn bị)

14:00

Họp triển khai xây dựng chương trình đào tạo ThS theo QC 160/ĐHQG và chương trình liên thông ĐH lên ThS

Địa điểm: Phòng F.102

 

THỨ NĂM NGÀY 15/06/2017

 

Phó Hiệu trưởng Châu Văn Tạo làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

09:00

Bảo vệ luận văn ThS chuyên ngành Sinh lý động vật

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

10:00

Hội thảo giới thiệu học bổng Chevening – Anh Quốc

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)

14:00

Hội thảo giới thiệu Qũy nghiên cứu Anh Quốc

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY  16/06/2017

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

10:30

Bảo vệ luận văn ThS chuyên ngành Hóa sinh

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

08:00

Hội thảo quốc tế BM Hải dương – Khoa Vật lý - VLKT

Địa điểm: Phòng F.102 (BM Hải Dương chuẩn bị)

 

THỨ BẢY NGÀY  17/06/2017

08:00

Bảo vệ luận văn ThS chuyên ngành Hóa Lý

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC:

 

Cập nhật ( 12/06/2017 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab