Tiếng Việt English
 
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
10.1.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Thông báo đăng ký lại học phần Anh văn 4 HK hè. In E-mail

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Số: ...../TB-KHTN-ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 TP. Hồ Chí Minh, ngày 21  tháng 06  năm 2017

THÔNG BÁO

(Về việc đăng ký lại học phần Anh văn 4

học kỳ hè năm 2017 cho sinh viên bậc đại học hệ chính quy)

 

 

Căn cứ kết quả đăng ký Anh văn học kỳ hè 2017, nhằm đảm bảo chất lượng lớp học cho sinh viên, Phòng Đào Tạo đề nghị các sinh viên đã đăng ký học phần Anh văn 4 (BAA00014) sẽ đăng ký lại học phần này trong học kỳ hè năm 2017 theo các lớp như sau:

 

STT

Mã HP

Tên học phần

Mã lớp

Thứ

Tiết BĐ

Tiết KT

Phòng học

Số SV

Cơ sở

1

BAA00014

Anh văn 4

HE-LT11

T3 và T5

1

5

TB sau

50

LT

2

BAA00014

Anh văn 4

HE-LT12

T3 và T5

1

5

TB sau

50

LT

3

BAA00014

Anh văn 4

HE-LT13

T3 và T5

1

5

TB sau

50

LT

4

BAA00014

Anh văn 4

HE-LT14

T3 và T5

1

5

TB sau

50

LT

5

BAA00014

Anh văn 4

HE-LT15

T3 và T5

1

5

TB sau

50

LT

 

Thời gian đăng ký qua mạng: T8h00 ngày 21/06/2017 đến 10h00 ngày 23/06/2017.

Kết quả đăng ký: ngày 30/06/2017, sinh viên phải kiểm tra lại kết quả đăng ký trên Portal trường.

 

Lưu ý: Trường đã hủy kết quả đăng ký học phần Anh văn 4 (mã lớp HE-LT1) học vào chiều thứ 3 và chiều thứ 5 để sinh viên đăng ký lại theo thông báo như trên.

 

                      TLHIỆU TRƯỞNG

KT.TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

       PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
Các hệ đào tạo
 
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab