Tiếng Việt English
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
7.1.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 03/7/2017 đến 08/7/2017) In E-mail

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 

                                                                LỊCH CÔNG TÁC

                                                    (Tuần 03/7/2017 đến 08/7/2017)

 

THỨ HAI NGÀY 03/7/2017

 

 

 

THỨ BA NGÀY 04/7/2017

 

 

 

THỨ TƯ NGÀY 05/7/2017

 

Phó Hiệu trưởng Vũ Hải Quân làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

09:00

Họp thầu

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Quản trị thiết bị chuẩn bị)

14:00

Bảo vệ luận án ThS chuyên ngành Sinh lý Thực vật

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 06/7/2017

 

Phó Hiệu trưởng Châu Văn Tạo làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 

 

 

THỨ SÁU NGÀY  07/7/2017

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

13:30

Họp Tổng kết, đánh giá thực hiện Đề án CDIO giai đoạn 2010-2017

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo chuẩn bị)

14:00

Họp tiểu ban chấm tiểu luận tổng quan cho NCS ngành Khoa học Vật liệu

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ BẢY NGÀY 08/7/2017

14:00

Tổ chức hội thảo Lab Science Trading

Địa điểm: Phòng F.102 (Khoa Sinh học - CNSH chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC:

Cập nhật ( 30/06/2017 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab