Tiếng Việt English
 
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
11.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Thông báo học bổng Vừ A Dính năm học 2016-2017 In E-mail

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

_____________

Số:    41  /TB-KHTN-CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 4 tháng 7 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Chương trình Học bổng Vừ A Dính năm học 2016-2017

_________________

 

1.      Đối tượng dự tuyển

-         Sinh viên đại học hệ chính quy, có tư cách đạo đức tốt;

-         Là sinh viên dân tộc thiểu số, có điểm trung bình học kì 1 năm học 2016-2017 từ 7.0 trở lên;

-         Điểm rèn luyện học kì 1 năm học 2016-2017 từ 70 điểm trở lên;

-         Chưa nhận học bổng từ bất kỳ tổ chức nào trong năm học 2016 – 2017.

2.      Giá trị học bổng

Mỗi suất học bổng có giá trị 1.500.000đ.

3.      Hồ sơ xin học bổng

-         Bản tóm tắt thành tích cá nhân (theo mẫu) mau_1_bang_tom_tat_thanh_tich_ca_nhan;

-         Bảng điểm học tập học kì 1 năm học 2016-2017;

-         Bản sao hộ khẩu thường trú.

4.      Địa điểm và thời gian nộp hồ sơ

Địa điểm nộp: Phòng Công tác Sinh viên ở cả 2 cơ sở.

Hạn chót: 15g00 ngày 11/7/2017.

Thời gian: sáng từ 08g00 đến 11g00, chiều từ 13g30 đến 15g00.

 

           

Nơi nhận:

-                                        BGH (để báo cáo);

-                                        BCN các Khoa;

-                                        Đoàn TN, Hội SV;

-                                        Lưu: VT, CTSV.

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

(đã ký)

Văn Chí Nam

 

 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab