Tiếng Việt English
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
14.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 10/7/2017 đến 15/7/2017) In E-mail

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 

                                                               LỊCH CÔNG TÁC

                                                    (Tuần 10/7/2017 đến 15/7/2017)

 

THỨ HAI NGÀY 10/7/2017

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp CSĐT của NCS Phan Văn Trị chuyên ngành Lý thuyết tối ưu

Địa điểm: Phòng I.42 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

08:30

Họp hội đồng chấm TLTQ cho NCS ngành Hóa sinh

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

09:00

Họp giao ban Trường ĐH KHTN

Địa điểm: Phòng F.102

10:00

Tiếp đoàn Kasetsart University (Thái Lan)

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)

14:00

Họp thầu

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Quản trị thiết bị chuẩn bị)

14:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp CSĐT của NCS Lê Thanh Quang chuyên ngành Lý thuyết tối ưu

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ BA NGÀY 11/7/2017

07:00

Họp hội đồng chấm TLTQ cho NCS ngành Di truyền

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 


THỨ TƯ NGÀY 12/6/2017

 

 

Phó Hiệu trưởng Vũ Hải Quân làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

07:30

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Sinh lý thực vật

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

13:00

Phỏng vấn xét tuyển Thạc sĩ Toán ứng dụng Pháp Việt

Địa điểm: Phòng F.102 (Khoa Toán chuẩn bị)

 

 

THỨ NĂM NGÀY 13/06/2017

 

Phó Hiệu trưởng Châu Văn Tạo làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 

 

 

THỨ SÁU NGÀY  14/06/2017

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

09:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Vật lý điện tử

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC:

Cập nhật ( 11/07/2017 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab