Tiếng Việt English
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
14.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Thông báo V/v khen thưởng sinh viên có thành tích xuất sắc trong năm học 2016 - 2017 In E-mail

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

________________

Số: 31/TB-KHTN-CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________________

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 7 năm 2017

 

 

THÔNG BÁO

 

V/v khen thưởng sinh viên có thành tích xuất sắc trong năm học 2016 - 2017

 

Nhằm động viên, khuyến khích các sinh viên có thành tích xuất sắc, Nhà trường thông báo về việc xét khen thưởng sinh viên trong năm học 2016 - 2017 như sau:

1.      Điều kiện xét khen thưởng:

-   Có xếp loại rèn luyện HK1/16-17 từ Khá trở lên.

-   Không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên.

2.        Tiêu chuẩn xét khen thưởng:

-   Sinh viên xuất sắc trong hoạt động học thuật: Giải I các cuộc thi học thuật cấp Khoa/Trường; Giải I, II, III và khuyến khích hoặc Xuất sắc trong các cuộc thi học thuật cấp ĐHQG, cấp thành, quốc gia, quốc tế.

-   Sinh viên xuất sắc trong hoạt động nghiên cứu khoa học: Có bài báo đăng trên các tạp chí khoa học; Giải thưởng nghiên cứu khoa học cấp ĐHQG, cấp thành, quốc gia, quốc tế; Các thành tích nghiên cứu khoa học đặc biệt khác.

3.        Hướng dẫn thực hiện

-   Từ 30/5/2017 - 12/6/2017: Khoa lập danh sách đề nghị khen thưởng gửi P. CTSV (theo danh sách đính kèm)

        Các sinh viên có tên trong danh sách khen thưởng thuộc các khoa CNTT, VL-VLKT và ĐTVT nộp minh chứng bài báo khoa học/giấy khen/giấy chứng nhận thành tích các cuộc thi bên ngoài trường về P.CTSV để làm căn cứ xét khen thưởng. 

-   Từ 10/7/2017 - 17/7/2017: các sinh viên đủ điều kiện khen thưởng nhưng chưa được Khoa đề nghị sẽ nộp hồ sơ (giấy khen, giấy chứng nhận, bài báo...) trực tiếp tại phòng CTSV.

-   Tháng 8/2017: Phòng CTSV công bố kết quả xét khen thưởng.

Nơi nhận:

-          Ban giám hiệu;

-          P.Đào tạo;

-          Đoàn TN, Hội SV;

-          BCN các khoa;

-            Lưu: CTSV.

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

 

Văn Chí Nam

Cập nhật ( 10/07/2017 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab