Tiếng Việt English
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
7.1.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 17/7/2017 đến 22/7/2017) In E-mail

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 

                                                                  LỊCH CÔNG TÁC

                                                       (Tuần 17/7/2017 đến 22/7/2017)

 

THỨ HAI NGÀY 17/7/2017

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

09:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp ĐVCM cho NCS Hoàng Văn Hưng chuyên ngành Vật lý Lý thuyết và Vật lý Toán

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

14:00

Họp thầu

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Quản trị thiết bị chuẩn bị)

 

THỨ BA NGÀY 18/7/2017

09:00

Họp báo cáo TLTQ cho NCS ngành Khoa học Môi trường

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

14:00

Họp thống nhất môn thi tuyển sinh SĐH của ngành Sinh

Địa điểm: Phòng I.12 (Khoa Sinh, Khoa Toán, Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

14:00

Tiếp văn phòng chương trình đổi mới công nghệ đến kiểm tra tình hình thực hiện đề tài của Chủ nhiệm PGS.TS. Phạm Văn Phúc

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng Khoa học công nghệ chuẩn bị)

 

THỨ TƯ NGÀY 19/6/2017

 

Phó Hiệu trưởng Vũ Hải Quân làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Họp báo cáo TLTQ cho NCS ngành Công nghệ sinh học (TB1)

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

08:00

Họp báo cáo TLTQ cho NCS ngành Công nghệ sinh học (TB2)

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Vi sinh

Địa điểm: Phòng I.32 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

14:30

Tiếp đoàn trường ĐH Malaysia Sabah

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 20/06/2017

 

Phó Hiệu trưởng Châu Văn Tạo làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:30

Đảng ủy tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm 2017, khen thưởng Tổ chức cơ sở Đảng và Đảng viên năm 2016

Địa điểm: Hội trường I (VP Đảng ủy chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY  21/06/2017

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

09:00

Họp thầu

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Quản trị thiết bị chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC:

 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab